Structuur onderwijs en opleiding

2,5-12 jaar

Basisonderwijs

Basisonderwijs

In Brussel zijn er meer dan 130 Nederlandstalige kleuter- of lagere scholen van het basisonderwijs.
Buitengewoon basisonderwijs

Buitengewoon basisonderwijs

Het buitengewoon basisonderwijs is er voor kinderen die specifieke zorg nodig hebben. Er zijn verschillende types buitengewoon basisonderwijs.
Tienerscholen

Tienerscholen

Een Tienerschool brengt leerlingen van de derde graad (5de en 6de leerjaar) lager onderwijs en de eerste graad ( 1A en 2A ) secundair samen.
Deeltijds kunstonderwijs

Deeltijds kunstonderwijs

Het deeltijds kunstonderwijs is onderwijs in de vrije tijd en beter bekend onder de namen muziekschool en kunstacademie. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen er terecht.
Bednet

Bednet

Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, via internet live in de klas zitten, van thuis uit. Bednet is gratis voor gezin en school.
Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen (OKAN)

Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen (OKAN)

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers wordt ingericht voor jongeren van niet-Belgische of niet-Nederlandse nationaliteit die nieuw binnen komen in ons land en het Nederlands onvoldoende beheersen. Via het onthaalonderwijs kunnen deze leerlingen zo snel mogelijk Nederlands leren.
Internaat

Internaat

Leerlingen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs kunnen terecht in een internaat. Je betaalt er kostgeld voor het verblijf van je kind.

12-18 jaar

Secundair onderwijs

Secundair onderwijs

Het secundair onderwijs volgt op het basisonderwijs. De meeste kinderen volgen het voltijds secundair onderwijs. Het voltijds secundair onderwijs is opgedeeld in 3 graden en 4 onderwijsvormen.
Buitengewoon secundair onderwijs

Buitengewoon secundair onderwijs

Het buitengewoon secundair onderwijs is er voor jongeren die specifieke zorg nodig hebben. Er zijn verschillende types en opleidingsvormen buitengewoon secundair onderwijs.
Tienerscholen

Tienerscholen

Een Tienerschool brengt leerlingen van de derde graad (5de en 6de leerjaar) lager onderwijs en de eerste graad ( 1A en 2A ) secundair samen.
Duaal leren (Leren en werken)

Duaal leren (Leren en werken)

Duaal leren (Leren en werken) is er voor leerlingen vanaf 15 jaar die leren en werken willen combineren. Dat kan in verschillende scholen, centra voor leren en werken of een Syntra-werkplaats in Brussel.
Deeltijds kunstonderwijs

Deeltijds kunstonderwijs

Het deeltijds kunstonderwijs is onderwijs in de vrije tijd en beter bekend onder de namen muziekschool en kunstacademie. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen er terecht.
Examencommissie secundair onderwijs

Examencommissie secundair onderwijs

Bij de Examencommissie secundair onderwijs kan je op eigen tempo een getuigschrift of diploma secundair onderwijs behalen.
Bednet

Bednet

Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, via internet live in de klas zitten, van thuis uit. Bednet is gratis voor gezin en school.
Onthaalonderwijs voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN)

Onthaalonderwijs voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN)

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers wordt ingericht voor jongeren van niet-Belgische of niet-Nederlandse nationaliteit die nieuw binnen komen in ons land en het Nederlands onvoldoende beheersen. Via het onthaalonderwijs kunnen deze leerlingen zo snel mogelijk Nederlands leren.
Internaat

Internaat

Leerlingen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs kunnen terecht in een internaat. Je betaalt er kostgeld voor het verblijf van je kind.

18+ jaar

Hoger onderwijs
Studenten in de les

Hoger onderwijs

Je kan in Brussel een master- en bachelordiploma behalen aan vijf Nederlandstalige hogeronderwijsinstellingen. Ongeveer 36.000 studenten volgen les in een Nederlandstalige universiteit of hogeschool in Brussel.
Opleiding naar werk

Opleiding naar werk

Een opleiding naar werk helpt je met je professionele ontwikkeling. Deze vorming of opleiding helpt mensen uit risicogroepen om gemakkelijker werk te vinden.
Volwassenenonderwijs

Volwassenenonderwijs

In het volwassenenonderwijs kan je via (avond)onderwijs een erkend diploma, getuigschrift of certificaat behalen. Het aanbod van het volwassenenonderwijs is zeer divers en groot.
Deeltijds kunstonderwijs

Deeltijds kunstonderwijs

Het deeltijds kunstonderwijs is onderwijs in de vrije tijd en beter bekend onder de namen muziekschool en kunstacademie. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen er terecht.
Examencommissie secundair onderwijs

Examencommissie secundair onderwijs

Bij de Examencommissie secundair onderwijs kan je op eigen tempo een getuigschrift of diploma secundair onderwijs behalen.
Is de info op deze pagina nuttig?