Structuur onderwijs en opleiding

Naar school vanaf 2,5 jaar, leerplicht vanaf 5 jaar

In België ben je als ouder verplicht om je kind te laten leren van 5 jaar tot 18 jaar, op school of via thuisonderwijs. De meeste ouders kiezen er voor om hun kind vanaf 2,5 jaar naar de kleuterschool te laten gaan. Ze leren er spelend belangrijke vaardigheden voor later.

Vrije schoolkeuze

Als ouder ben je vrij om te kiezen naar welke school jij je kind stuurt. Een school in de buurt of verder weg? Uit het officieel of vrij onderwijs? Gebonden aan een godsdienst of levensbeschouwelijk neutraal? Jij kiest. Als je je kind inschrijft, moet je wel akkoord gaan met de werkwijze en het reglement van de school.

Officieel en vrij onderwijs

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel wordt georganiseerd door 3 schoolnetten:

 • officieel onderwijs
  • gemeenschapsonderwijs (GO): scholen van de Vlaamse Gemeenschap
  • gesubsidieerd officieel onderwijs (GOO): gemeentescholen en scholen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
 • vrij onderwijs
  • gesubsidieerd vrij onderwijs (GVO): georganiseerd door een privéorganisatie en erkend door de Vlaamse overheid, zoals de katholieke scholen.

Hoeveel kost naar school gaan?

 • Lagere scholen mogen geen kosten aanrekenen voor de inschrijving of materialen die noodzakelijk zijn voor de lessen. Ze mogen wel een bijdrage vragen voor niet-noodzakelijke materialen en activiteiten zoals sportactiviteiten of uitstappen. In het schooljaar 2023-2024 houden scholen zich aan een maximumfactuur van 55 euro per jaar voor kleuters en 105 euro per jaar voor leerlingen in de lagere school.
 • Secundaire scholen mogen geen inschrijvingsgeld vragen, wel een bijdrage voor schoolboeken, activiteiten en diensten zoals de schoolbus.
 • Als je recht hebt op een schooltoeslag, jaarlijkse steun voor gezinnen met schoolgaande kinderen en met een laag inkomen, krijg je die automatisch via het Groeipakket.

2,5-12 jaar

Basisonderwijs

Basisonderwijs

In Brussel zijn er meer dan 130 Nederlandstalige kleuter- of lagere scholen van het basisonderwijs.
Buitengewoon basisonderwijs

Buitengewoon basisonderwijs

Het buitengewoon basisonderwijs is er voor kinderen die specifieke zorg nodig hebben. Er zijn verschillende types buitengewoon basisonderwijs.
Tienerscholen

Tienerscholen

Een Tienerschool brengt leerlingen van de derde graad (5de en 6de leerjaar) lager onderwijs en de eerste graad ( 1A en 2A ) secundair samen.
Deeltijds kunstonderwijs

Deeltijds kunstonderwijs

Het deeltijds kunstonderwijs is onderwijs in de vrije tijd en beter bekend onder de namen muziekschool en kunstacademie. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen er terecht.
Bednet

Bednet

Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, via internet live in de klas zitten, van thuis uit. Bednet is gratis voor gezin en school.
Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen (OKAN)

Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen (OKAN)

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers wordt ingericht voor jongeren van niet-Belgische of niet-Nederlandse nationaliteit die nieuw binnen komen in ons land en het Nederlands onvoldoende beheersen. Via het onthaalonderwijs kunnen deze leerlingen zo snel mogelijk Nederlands leren.
Internaat

Internaat

Leerlingen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs kunnen terecht in een internaat. Je betaalt er kostgeld voor het verblijf van je kind.

12-18 jaar

Secundair onderwijs

Secundair onderwijs

Het secundair onderwijs volgt op het basisonderwijs. De meeste kinderen volgen het voltijds secundair onderwijs. Het voltijds secundair onderwijs is opgedeeld in 3 graden en 4 onderwijsvormen.
Buitengewoon secundair onderwijs

Buitengewoon secundair onderwijs

Het buitengewoon secundair onderwijs is er voor jongeren die specifieke zorg nodig hebben. Er zijn verschillende types en opleidingsvormen buitengewoon secundair onderwijs.
Tienerscholen

Tienerscholen

Een Tienerschool brengt leerlingen van de derde graad (5de en 6de leerjaar) lager onderwijs en de eerste graad ( 1A en 2A ) secundair samen.
Duaal leren (Leren en werken)

Duaal leren (Leren en werken)

Duaal leren (Leren en werken) is er voor leerlingen vanaf 15 jaar die leren en werken willen combineren. Dat kan in verschillende scholen, centra voor leren en werken of een Syntra-werkplaats in Brussel.
Deeltijds kunstonderwijs

Deeltijds kunstonderwijs

Het deeltijds kunstonderwijs is onderwijs in de vrije tijd en beter bekend onder de namen muziekschool en kunstacademie. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen er terecht.
Examencommissie secundair onderwijs

Examencommissie secundair onderwijs

Bij de Examencommissie secundair onderwijs kan je op eigen tempo een getuigschrift of diploma secundair onderwijs behalen.
Bednet

Bednet

Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, via internet live in de klas zitten, van thuis uit. Bednet is gratis voor gezin en school.
Onthaalonderwijs voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN)

Onthaalonderwijs voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN)

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers wordt ingericht voor jongeren van niet-Belgische of niet-Nederlandse nationaliteit die nieuw binnen komen in ons land en het Nederlands onvoldoende beheersen. Via het onthaalonderwijs kunnen deze leerlingen zo snel mogelijk Nederlands leren.
Internaat

Internaat

Leerlingen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs kunnen terecht in een internaat. Je betaalt er kostgeld voor het verblijf van je kind.

18+ jaar

Hoger onderwijs
Studenten in de les

Hoger onderwijs

Je kan in Brussel een master- en bachelordiploma behalen aan vijf Nederlandstalige hogeronderwijsinstellingen. Ongeveer 36.000 studenten volgen les in een Nederlandstalige universiteit of hogeschool in Brussel.
Opleiding naar werk

Opleiding naar werk

Een opleiding naar werk helpt je met je professionele ontwikkeling. Deze vorming of opleiding helpt mensen uit risicogroepen om gemakkelijker werk te vinden.
Volwassenenonderwijs

Volwassenenonderwijs

In het volwassenenonderwijs kan je via (avond)onderwijs een erkend diploma, getuigschrift of certificaat behalen. Het aanbod van het volwassenenonderwijs is zeer divers en groot.
Deeltijds kunstonderwijs

Deeltijds kunstonderwijs

Het deeltijds kunstonderwijs is onderwijs in de vrije tijd en beter bekend onder de namen muziekschool en kunstacademie. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen er terecht.
Examencommissie secundair onderwijs

Examencommissie secundair onderwijs

Bij de Examencommissie secundair onderwijs kan je op eigen tempo een getuigschrift of diploma secundair onderwijs behalen.
Is de info op deze pagina nuttig?