Ronde van Brussel

Hoe kijken leerkrachten naar de toekomst van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel? De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) vroeg het hen zelf. We gingen met achttien scholen in gesprek tijdens de Ronde van Brussel voor Onderwijs. Scholen die niet konden deelnemen, lieten hun stem horen via de online enquête. De 345 Brusselse leerkrachten en hun directies die deelnamen brachten tal van ideeën en tips naar voren.  

Een verslag met de suggesties van de schoolteams vind je terug in het magazine van de Ronde van Brussel 2020. We bundelden de suggesties en kwamen zo tot tien grote aanbevelingen. Ook in het Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 van de VGC vind je die aanbevelingen terug.

Tijdens een slotevent op 8 november 2023 in het Brussels Parlement, blikten we samen met de schoolteams terug op de realisaties van de afgelopen periode, van de Leerkracht BXL-campagne tot materialen om ouders beter te betrekken bij de school. Van de strijd tegen kinderarmoede tot steun voor educatieve projecten op school. In het magazine van de Ronde van Brussel 2024 lees je wat de VGC allemaal doet voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. In het magazine van de Ronde van Brussel voor infrastructuur staat een overzicht van de nieuwe schoolgebouwen, renovatieprojecten en investeringen in schoolgebouwen.

Lees hier per aanbeveling welke acties VGC Onderwijs en Vorming precies onderneemt.  

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Beeldvorming leerkrachtenberoep

Beeldvorming leerkrachtenberoep

Verspreid een positief, realistisch beeld van de job als leerkracht en meer specifiek van een leerkracht in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
Lesgeven en les krijgen in Brussel

Lesgeven en les krijgen in Brussel

Maak lesgeven en les krijgen in Brussel aantrekkelijker.
Lerarenopleiding

Lerarenopleiding

Werk samen met de lerarenopleidingen zodat leerkrachten beter voorbereid en beter begeleid kunnen starten op de werkvloer.
Vorming, ondersteuning en expertisedeling

Vorming, ondersteuning en expertisedeling

Blijf inzetten op vorming en ondersteuning van schoolteams en vooral op uitwisseling en expertisedeling tussen scholen. Versterk de inspanningen daarvoor waar nodig.
Vernieuwende initiatieven

Vernieuwende initiatieven

Verken en ondersteun pedagogisch en didactisch vernieuwende initiatieven.
Samenwerking met organisaties

Samenwerking met organisaties

Faciliteer en coördineer de samenwerking tussen scholen en externe (welzijns)organisaties.
Vrijetijdsaanbod

Vrijetijdsaanbod

Garandeer een breed, sterk talig en laagdrempelig aanbod voor kinderen, jongeren en hun ouders, tijdens de schooluren en in de vrije tijd.
Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Stimuleer ouderbetrokkenheid en werkt aan positieve communicatie met ouders.
Schoolinfrastructuur

Schoolinfrastructuur

Zorg voor flexibele en deelbare schoolinfrastructuur, zowel binnen als buiten, die toekomstproof is.
ICT-uitrusting

ICT-uitrusting

Voorzie in voldoende ICT-materialen voor leerlingen en leerkrachten.
Overige aanbevelingen

Overige aanbevelingen

Aanbevelingen die buiten de 10 grote aanbevelingen vallen: over het algemeen onderwijs- en inschrijvingsbeleid.
Magazine Ronde van Brussel 2024

Magazine Ronde van Brussel 2024

Download hier het magazine van de Ronde van Brussel voor Onderwijs 2024.
Magazine Ronde van Brussel - infrastructuur 2024

Magazine Ronde van Brussel - infrastructuur 2024

Download hier het magazine van de Ronde van Brussel infrastructuur 2024.
Magazine Ronde van Brussel 2020

Magazine Ronde van Brussel 2020

Download hier het magazine van de Ronde van Brussel voor Onderwijs 2020.