Computerles Brusselleer
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) investeert ruim 138.000 euro in drie Nederlandstalige centra voor volwassenenonderwijs in Brussel en in het Centrum voor Basiseducatie Ligo Brusselleer. Met die middelen wordt een ruim toegankelijk digitaliseringsaanbod uitgerold voor cursisten die de digitale kloof alsmaar groter zien worden.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
Brussel aan de slag - beeld Sven Gatz
Gekwalificeerde uitstroom naar de Brusselse arbeidsmarkt via kwaliteitsvolle opleidingen en werkervaringstrajecten, dat is waar Brussels minister van onderwijs Sven Gatz werk van maakt. Ben je werkzaam in de Nederlandstalige opleidingssector in Brussel? Deel dan je mening in een korte enquête!
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
VGC - Fotograaf: Stijn Bollaert
De Nederlandstalige onderwijsinstellingen op de COOVI- campus krijgen een BuitenSpel-subsidie van 200.000 euro. Met deze subsidie kunnen de scholen hun buitenruimte herinrichten tot een multifunctioneel outdoor sportterrein.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
Postkaart Dag van de Leerkracht 2021
De VGC bedankt alle leerkrachten in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel op deze internationale Dag van de Leerkracht.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven
Afbeelding website communiceren met ouders
De OCB-website communicerenmetouders.brussels pakt uit met een aantal nieuwigheden. Je vindt er een reeks materialen rond de overgang naar het eerste leerjaar en tips rond kleuterparticipatie. Secundaire scholen krijgen nu ook toegang tot de materialen in de tool.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven
De gemeente Sint-Agatha-Berchem, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Vlaamse overheid werken samen aan een snelle realisatie van een nieuw gebouw voor de Nederlandstalige Muziekacademie in de Dr. Charles Leemansstraat.
In de rubriek:
Les volgen
Subscribe to