Klusjesmannen Fix
FIX en het Nederlandstalig onderwijs in Brussel vormen een goede match. FIX biedt op een goedkope manier renovaties van de Brusselse scholen aan en op deze bouwwerven leren de arbeiders veel bij over de bouwsector. Met de opgedane kennis gaan de arbeiders van FIX na hun traject aan het werk op de private arbeidsmarkt.
In de rubriek:
Directies en organisaties
Speelplaats Parkschool Vorst
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) geeft een subsidie van 657.000 euro aan zeven Nederlandstalige scholen in Brussel om hun speelplaats volledig te vernieuwen. Leerlingen, ouders en leerkrachten werken daar samen aan, binnen het kader van de BuitenSpel-projectsubsidies.
In de rubriek:
Directies en organisaties
foto van ouders opm infobeurs brede school BROM (foto: ©VGC - fotograaf: Lander Loeckx)
Ouderverenigingen van Nederlandstalige scholen in Brussel komen in aanmerking voor een subsidie van de VGC. Zowel ouderverenigingen van kleuterscholen, lagere scholen, basisscholen, secundaire scholen als van scholen van het deeltijds kunstonderwijs kunnen een aanvraag indienen.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
Isolatie om waterbuis
Met het project ‘Energiezorg op School’ ondersteunt de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) 29 Nederlandstalige scholen in Brussel om energiebesparende werken uit te voeren. De VGC geeft hiervoor een subsidie van 439.874 euro, de werken zelf worden gecoördineerd door vzw FIX.
In de rubriek:
Directies en organisaties
Speelplaats van basisschool Scheut in Anderlecht
De speelplaats van basisschool Scheut werd dankzij de projectsubsidie BuitenSpel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) gerenoveerd. Een werkgroep van leerlingen, ouders en leerkrachten ontwikkelde het plan voor de nieuwe speelplaats. Het resultaat is een educatieve ruimte waar de leerlingen al spelend leren.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
Subsidies voor de organisatie van speelpleinen
Tijdens de paasvakantie en zomervakantie van het schooljaar 2019-2020 organiseert de Vlaamse Gemeenschapscommissie opnieuw speelpleinen in samenwerking met Nederlandstalige scholen in Brussel.
In de rubriek:
Directies en organisaties
Subscribe to