Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Uitwerken ouderbeleid

Uitwerken ouderbeleid

Het Onderwijscentrum Brussel biedt een ondersteuningstraject aan om een doordacht ouderbeleid te ontwikkelen.
Communiceren met ouders

Communiceren met ouders

De website ‘communiceren met ouders’ bevat tips, infofiches, instrumenten over het wenmoment, het inschrijvingsgesprek, een oudergesprek, thuisbetrokkenheid enzovoort. Via een ingebouwde tool kan elke school gemakkelijk eigen materiaal maken zoals brieven, affiches of flyers.
Opleiding Nederlands voor ouders

Opleiding Nederlands voor ouders

Wil je de ouders van je leerlingen stimuleren om Nederlands te spreken? Of wil je duidelijker communiceren met anderstalige ouders? Neem dan deel aan de opleiding Nederlands voor ouders, georganiseerd door het Huis van het Nederlands.
Connect

Connect

Connect ondersteunt een goede samenwerking en communicatie tussen scholen en ouders en legt de link tussen het onderwijs en de welzijnssector.

Ouders ondersteunen

Mijn kind gaat naar school. Ik ook!

Mijn kind gaat naar school. Ik ook!

Laaggeletterde ouders komen wekelijks op school bij elkaar en krijgen extra impulsen om hun kinderen beter te kunnen volgen en te stimuleren, zowel op school als thuis: ervaringsuitwisseling, tips, nieuwe vaardigheden oefenen
Aanbod Huis van het Nederlands

Aanbod Huis van het Nederlands

Werk je op een Brusselse Nederlandstalige school en wil je ouders motiveren om Nederlands te leren of te gebruiken? Het aanbod Nederlands voor ouders is er voor alle Brusselse scholen, CLB’s en andere onderwijspartners.

Ouderverenigingen

Subsidie voor ouderverenigingen

Subsidie voor ouderverenigingen

Ouderverenigingen van Nederlandstalige scholen in Brussel kunnen subsidie van de VGC krijgen voor de activiteiten die zij organiseren.
Gratis verzekering voor vrijwilligerswerk op en rond de school

Gratis verzekering voor vrijwilligerswerk op en rond de school

Deze gratis verzekering kan handig zijn als je schoolpolis geen dekking biedt voor bijvoorbeeld activiteiten van ouders in en rond de school.