Leerkracht in Brussel

Ik wil leerkracht worden in Brussel

Ik wil leerkracht worden in Brussel

Wil je leerkracht in worden in Brussel? Welke educatieve opleiding moet je volgen? Kan je lesgeven zonder educatieve opleiding? Hoeveel anciënniteit uit de privésector kan je meenemen als zij-instromer? Ontdek het hier.
Werken als vrijwilliger of gepensioneerde leerkracht

Werken als vrijwilliger of gepensioneerde leerkracht

Wil je als vrijwilliger helpen in een school? Of ben je gepensioneerd en wil je graag een handje bijsteken? Zoekt je school vrijwilligers? Vind hier meer informatie.
Solliciteren

Solliciteren

Wil je aan de slag in het Nederlandstalig onderwijs of de Nederlandstalig opleidingssector in Brussel? Bekijk de vacatures of laat je gegevens achter bij de betrokken instanties zodat scholen je kunnen contacteren.
#leerkrachtBXL

#leerkrachtBXL

Met de campagne #leerkrachtBXL wil de VGC de leerkrachten bedanken voor het verschil dat ze elke dag maken én willen we nieuwe leerkrachten aanmoedigen om in Brussel voor de klas te staan.
Educatieve opleiding (lerarenopleiding)
Studenten in de les

Educatieve opleiding (lerarenopleiding)

In Brussel kan je verschillende educatieve opleidingen (nieuwe naam voor lerarenopleidingen) volgen op graduaats-, bachelor- en masterniveau. Er bestaan ‘gewone dagopleidingen’ maar ook flexibele systemen waarbij je les volgt in avond-, weekend- en/of afstandsonderwijs.

Aanvangsbegeleiding

Aanvangsbegeleiding

Er zijn ontzettend veel startende leerkrachten aan het werk in Brussel. Die starters goed ondersteunen en hen duurzaam deel laten uitmaken van het schoolteam is van het grootste belang. Daarom zet het Onderwijscentrum Brussel actief in op aanvangsbegeleiding.
Getuigenissen

Getuigenissen

Lees de verhalen en getuigenissen van zij-instromers en studenten die bewust kiezen voor een job in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel!

Evenementen

Dag van de leerkracht

Dag van de leerkracht

Op 5 oktober is het de internationale Dag van de Leerkracht. De leerkrachten in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel staan elke dag klaar voor onze ketjes. Daarom zet de VGC die dag de leerkrachten in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel in de bloemetjes.
Avond van het onderwijs

Avond van het onderwijs

Elk jaar organiseren we de 'Avond van het onderwijs' om alle medewerkers van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel te bedanken voor hun inzet.

Leerkrachten betrekken

Ronde van Brussel

Ronde van Brussel

In 2020 dachten 345 Brusselse leerkrachten en directies samen met de VGC mee na over hoe we samen het Nederlandstalig onderwijs nog beter kunnen maken. Lees hier hoe de VGC Onderwijs en Vorming hun suggesties omzet in concrete acties.