VGC-onderwijsinstellingen

Sinds de splitsing van de provincie Brabant in 1995 is de Vlaamse Gemeenschapscommissie schoolbestuur van de voormalige Nederlandstalige provinciale scholen gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Doelstelling

De doelstelling van de Vlaamse Gemeenschapscommissie als schoolbestuur is het organiseren van kwalitatief onderwijs met oog voor innovatie in de Brusselse context. Het aanbod van de VGC-onderwijsinstellingen is complementair aan het reeds bestaande aanbod. De VGC gaat actief op zoek naar de blinde vlekken in het onderwijsveld en schenkt daarbij aandacht aan begeleiding op maat van elke leerling en aan het welbevinden op school.

Kasterlinden

Kasterlinden

Kasterlinden is een school voor buitengewoon onderwijs. Er is basisonderwijs, secundair onderwijs en een MFC voor kinderen en jongeren met een visuele of auditieve beperking, een taal- of spraakstoornis, een autismespectrumstoornis of gedrags- en emotionele stoornissen. Kasterlinden heeft ook een leersteuncentrum dat ondersteuning biedt in het gewoon onderwijs aan alle doelgroepen.
Zaveldal

Zaveldal

Zaveldal is een school voor buitengewoon secundair onderwijs voor leerlingen met een attest type basisaanbod (leerlingen met ernstige leerstoornissen of een licht verstandelijke beperking) of type 3 (gedrags- en emotionele stoornissen).
CLB N-Brussel

CLB N-Brussel

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel werkt samen met leerlingen, ouders, leerkrachten, scholen en andere betrokken instanties in vier domeinen: leren en studeren, de onderwijsloopbaan, de preventieve gezondheidszorg en het psychisch en sociaal functioneren.
Is de info op deze pagina nuttig?