Educational institutions of the VGC

This page is only available in Dutch.

Kasterlinden

Kasterlinden

Kasterlinden is een school voor buitengewoon onderwijs. Er is basisonderwijs, secundair onderwijs en een MFC voor kinderen en jongeren met een visuele of auditieve beperking, een taal- of spraakstoornis, een autismespectrumstoornis of gedrags- en emotionele stoornissen. Kasterlinden heeft ook een leersteuncentrum dat ondersteuning biedt in het gewoon onderwijs aan alle doelgroepen.
Zaveldal

Zaveldal

Zaveldal is een school voor buitengewoon secundair onderwijs voor leerlingen met een attest type basisaanbod (leerlingen met ernstige leerstoornissen of een licht verstandelijke beperking) of type 3 (gedrags- en emotionele stoornissen).
CLB N-Brussel

CLB N-Brussel

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel werkt samen met leerlingen, ouders, leerkrachten, scholen en andere betrokken instanties in vier domeinen: leren en studeren, de onderwijsloopbaan, de preventieve gezondheidszorg en het psychisch en sociaal functioneren.
Is the information on this page useful?