Établissements d'enseignement de la VGC

Cette page n'est disponible qu'en néerlandais.

Kasterlinden

Kasterlinden

Kasterlinden is een school voor buitengewoon onderwijs. Er is basisonderwijs, secundair onderwijs en een internaat voor kinderen en jongeren met een visuele of auditieve beperking, een taal- of spraakstoornis, een autismespectrumstoornis of gedragsmoeilijkheden. Kasterlinden heeft ook een ondersteuningsmodel dat ondersteuning biedt in het gewoon onderwijs aan alle doelgroepen.
Zaveldal

Zaveldal

Zaveldal is een school voor buitengewoon secundair onderwijs voor leerlingen met een attest type basisaanbod (leerlingen met ernstige leerstoornissen of een licht verstandelijke beperking) of type 3 (gedrags- en emotionele stoornissen).
CLB N-Brussel

CLB N-Brussel

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel werkt samen met leerlingen, ouders, leerkrachten, scholen en andere betrokken instanties in vier domeinen: leren en studeren, de onderwijsloopbaan, de preventieve gezondheidszorg en het psychisch en sociaal functioneren.
Les informations mentionnées sur cette page sont-elles utiles ?