Doorverwijzer voor onderwijzer

Informatie en hulpbronnen voor onderwijspersoneel om door te verwijzen naar welzijnspartners in Brussel.

Hoe doorverwijzen?

Via consult CAW

Wat:
Het Team Onthaal van het CAW geeft:

 • advies bij concrete vragen
 • hulp bij doorverwijzing (intern en extern)
 • info over het bredere Brusselse welzijnslandschap en de werking van CAW Brussel

Voor wie:
Leerkrachten, zorgcoördinatoren, CLB-medewerkers of andere brugfiguren

Prijs:
Gratis

Contact:
onthaal@cawbrussel.be
02 486 45 00
Aanmeldformulier

Via je CLB

Wat:
Elk Centrum voor Leerlingenbegeleiding kan leerlingen en hun ouders gericht doorverwijzen naar externe diensten voor bijkomende ondersteuning, begeleiding en/of onderzoek. Het helpt je ook met vragen vanuit het (familiale) netwerk van de leerling.

Voor wie:
Ouders, leerlingen, leraren en directies

Prijs:
Gratis

Contact:
CLB N-Brussel
02 482 05 72
info@clbnbrussel.be

GO! Centrum voor Leerlingenbegeleiding Brussel
02 479 25 05
info@clbbrussel.be

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding "Pieter Breughel"
02 512 30 05
info@vclbpb.be

Specifiek doorverwijzen per thema

Welzijn

 • Mentaal welzijn
 • Praktische vragen (financieel, administratief, juridisch, huisvesting)
 • Relaties en seksualiteit
 • Geweld/kindermishandeling
 • Migratie

Gezondheid

 • Fysieke gezondheid
 • Zwangerschap
 • Handicap

Opvang, school en werk

 • Kinderopvang
 • Schooluitval
 • Opleiding
 • Zoeken naar werk

Opvoeding

 • Groei, ontwikkeling en gezondheid van jonge kinderen
 • Opvoeding
 • Materiële hulp

Vrije tijd

 • Aanbod
 • Financiële tegemoetkoming

Taal en meertaligheid

 • Nederlands leren

Niet gevonden wat je zocht?

Verdiep je je graag verder in de materie?

Het Team Preventie van het CAW geeft vormingen aan professionals rond signaleren en doorverwijzen. Thema’s die aan bod kunnen komen: hoe signalen en hulpvragen herkennen en verhelderen, hoe doorverwijzen, de Brusselse sociale kaart, bepalen van je eigen grenzen en die van je organisatie…

Over ‘Doorverwijzer voor onderwijzer’

De Doorverwijzer voor onderwijzer is een samenwerking tussen het project Connect en het project Welzijnsvragen op school (GBO). Beide projecten worden ondersteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

In het project Connect is Hopon (HOPON opvoedingsondersteuning | i-mens.be) als welzijnspartner verbonden aan 11 Brusselse basisscholen. Een connectcoach op school capteert vragen van ouders, volgt ze op en/of verwijst door naar andere partners. Zo verbindt Connect scholen, ouders en welzijn.

Het project Welzijnsvragen op school is een uiting van het Geïntegreerd Breed Onthaal in Brussel. GBO is een samenwerking tussen het CAW, OCMW en de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten. Dit Vlaamse concept verhoogt toegankelijkheid en gaat onderbescherming tegen. In Brussel is er gekozen om  samen te werken met scholen. De drie welzijnspartners stemmen met elkaar af. Het CAW is in 3 gemeenten verbonden aan 9 scholen waar het ook allerlei vragen van ouders capteert, opvolgt en doorverwijst.

Ter kennisdeling bundelde Connect samen met GBO antwoorden op veelgestelde vragen van ouders. Zo maken ze welzijnspartners meer zichtbaar en sneller toegankelijk.