Gezondheid

Algemene vragen rond gezondheid

Brusselse huisartsenkring

 • Wat: Nederlandstalige huisartsen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De huisarts is de eerste stap bij elke gezondheidsvraag. BHAK (Brusselse huisartsenkring) groepeert de Nederlandstalige huisartsen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Voor wie: Iedereen

02 242 43 44
secretariaat@bhak.be

Diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten

 • Wat: Alle vragen rond ondersteuning en hulpverlening bij onder andere:
  • thuiszorg
  • sociale voordelen
  • langdurige ziekte
  • ouderdom
  • zorgbehoefte
  • handicap
 • Voor wie: Hoofdzakelijk eigen leden
 • Prijs: Gratis

Eén per mutualiteit

Toegankelijke gezondheidszorg

Een wijkgezondheidscentrum (WGC) combineert huisartsen, verpleging, kinesisten, logopedisten en sociale diensten. Patiënten die in de buurt van het wijkgezondheidscentrum wonen, kunnen  zich registreren en krijgen zo gratis consultaties. De ziekenfondsen betalen het centrum voor geregistreerde patiënten. Toegankelijke zorg, preventie en gezondheidsbevordering.

WGC De Brug - La passerelle

 • Wat: Kwaliteitsvolle, laagdrempelige zorg aan mensen uit de buurt. Er zijn huisartsen, logopedisten, diëtisten, psychologen, maatschappelijk werkers …

 • Voor wie: Bewoners van de wijk

 • Prijs: Gratis voor geregistreerde patiënten 

Onafhankelijkheidstraat 144
1080 Sint-Jans-Molenbeek
2 411 18 38 

WGC Medikuregem

 • Wat: Kwaliteitsvolle, laagdrempelige zorg aan mensen uit de buurt. Er zijn huisartsen, logopedisten, diëtisten, psychologen, maatschappelijk werkers …
 • Voor wie: Bewoners van de wijk
 • Prijs: Gratis voor geregistreerde patiënten 

Rue Joseph Dujardin 8
1070 Anderlecht
02 522 32 87

Medisina

 • Wat: Toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg voor iedereen, gezondheidspromotie in verschillende sectoren, preventie, begeleiding, verzorging.
 • Voor wie: Bewoners van de wijk
 • Prijs: Gratis voor geregistreerde patiënten 

Eugène Plaskylaan 121-125
1030 Schaarbeek
02 735 37 74

Kinderen/ouders met een handicap

VAPH

 • Wat: Budgetten en tegemoetkomingen voor personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren.

 • Voor wie: Ouders van kinderen met een extra zorgnood

 • Prijs: Gratis

02 249 30 00

BRAP

 • Wat: Alle vragen rond handicap. BRAP verwijst door naar de organisatie die het beste aansluit bij jouw vragen en noden.

 • Voor wie: Iedereen met een vraag rond handicap, met of zonder VAPH-erkenning
 • Prijs: Gratis

02 201 76 43
0474 78 34 52
info@brap.be

Magenta

 • Wat: Workshops en sessies om ouders van een kind met extra zorgnoden te versterken.
 • Voor wie: Ouders van kinderen met een extra zorgnood
 • Prijs: Gratis

magenta@kuleuven.be

0479 88 08 03

Zwangerschap

Kind en Gezin

 • Wat: Aanspreekpunt voor alle (aanstaande) ouders en jonge kinderen die in Vlaanderen en Brussel opgroeien. Verpleegkundigen, gezinsondersteuners, sociaal werkers, psychopedagogen, vrijwilligers en artsen bieden hulp voor en na de geboorte.

 • Voor wie: Ouders met jonge kinderen of zwangerschap

 • Prijs: Gratis

078 15 01 00

Vlaamse Beroepsorganisatie voor Vroedvrouwen

 • Wat: Alle vroedvrouwen in Vlaanderen en Brussel.

 • Voor wie: Zwangeren en mensen met een kinderwens

 • Prijs: Betalend

Financiële tegemoetkomingen bij medische problemen

Mutualiteiten

 • Wat: Verzekering voor medische kosten. Terugbetaling voor dokter, apotheek, ziekenhuis, thuiszorg …Uitkering bij ziekte of ongeval. Extra voordelen bij sportactiviteiten, jeugdkampen, tandzorg, psycholoog …
 • Voor wie: Hoofdzakelijk eigen leden
 • Prijs: Betalend

OCMW

 • Wat: Extra financiële steun voor behoeftigen.
 • Voor wie: Inwoners van de gemeente
 • Prijs: Gratis

 

VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

 • Wat: Budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren.
 • Voor wie: Ouders van kinderen met een extra zorgnood
 • Prijs: Gratis

02 249 30 00

Overige gezondheidsinfo

 • De website Gezondheid en Wetenschap informeert patiënten en burgers met betrouwbare gezondheidsinformatie. Je vindt er informatie of je kunt algemene gezondheidsvragen stellen.
 • Het Vlaams Instituut Home | Gezond Leven helpt iedereen op een toegankelijke manier om gezond te leven met onderbouwd advies, concrete tips, en kant-en-klaar projecten.