Ondersteuning voor scholen

Ben je op zoek naar educatieve activiteiten of ondersteuning?

Algemeen

Educatief aanbod

Educatief aanbod

De VGC ondersteunt organisaties met een educatief aanbod voor Nederlandstalige scholen in Brussel. Ontdek het veelzijdige en uitgebreide aanbod aan activiteiten voor kleuter, lager en secundair onderwijs.
Onderwijscentrum Brussel

Onderwijscentrum Brussel

OCB ondersteunt schoolteams in Brussel met een vormingsaanbod voor leerkrachten en directies, de Onderwijsbibliotheek, beleidsondersteuning, diverse werkgroepen en intervisies, enzovoort.
Onderwijsbibliotheek

Onderwijsbibliotheek

Ben je op zoek naar boeken of leermiddelen om je onderwijsmethodes aan te scherpen? Plan dan zeker eens een bezoekje aan de Onderwijsbibliotheek van het Onderwijscentrum Brussel.
Leersteuncentrum

Leersteuncentrum

Een leersteuncentrum geeft ondersteuning in het gewoon onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun schoolteam.
Generatie BXL

Generatie BXL

Generatie BXL verzamelt het aanbod in Brussel rond talentontwikkeling, studie- en schoolkeuze, beroepen- en loopbaanbegeleiding.
Tolkenservice

Tolkenservice

Scholen kunnen tolken inzetten bij gesprekken met ouders. Dankzij de VGC kunnen Nederlandstalige scholen in Brussel de tolken van vzw Brussel Onthaal inschakelen tegen een sterk gereduceerd tarief.
Promotiemateriaal: hesjes en rugzakjes met N-logo

Promotiemateriaal: hesjes en rugzakjes met N-logo

In het begin van het schooljaar ontvangen alle Nederlandstalige scholen in Brussel hesjes en rugzakjes met het N-logo voor leerlingen. Er zijn ook hesjes voor leerkrachten op aanvraag.
Subsidies

Subsidies

Ontdek alle subsidies voor onderwijs en vorming.

Lezen

Nederlandstalige bibliotheken

Nederlandstalige bibliotheken

Alle basis- en secundaire scholen kunnen bij hun gemeentelijke bibliotheek terecht voor uiteenlopende activiteiten en diensten. Scholen maken gratis gebruik van de dienstverlening van de bibliotheken. Het activiteitenaanbod is doorgaans kosteloos.
De Leeslijn

De Leeslijn

De Brusselse bibliotheken werken samen aan een gemeenschappelijk, geïntegreerd leesbevorderingsprogramma voor het onderwijs. Het doel is om alle bestaande leesprojecten en -activiteiten zo goed mogelijk af te stemmen op de leesinteresses en -noden van kinderen en jongeren.

Milieu, duurzame ontwikkeling, gezondheid

MOS - duurzame scholen, straffe scholen

MOS - duurzame scholen, straffe scholen

Maak van je school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving. Klop aan bij MOS Brussel voor ondersteuning op maat. Vanuit het Onderwijscentrum Brussel en in samenwerking met Leefmilieu Brussel biedt de Brusselse MOS-begeleider leerkrachten(teams) een aanbod en begeleiding rond duurzame thema’s: klimaat, outdoor learning, speelplaats vergroenen, mobiliteit, energieverbruik, afval biodiversiteit...
LOGO Brussel

LOGO Brussel

Logo Brussel ondersteunt scholen om hun gezondheids- en welzijnsbeleid uit te werken. Daarvoor werkt Logo samen met Brusselse partners. Het Logo- aanbod is complementair aan de ondersteuning van de CLB’s en de scholengemeenschappen.

Andere

UiT in Brussel

UiT in Brussel

Ontdek alle activiteiten, tentoonstellingen, bezienswaardigheden, gegidste wandelingen ... op de website van UiT in Brussel.
Brussels Museums

Brussels Museums

Ontdek evenementen en tentoonstellingen voor scholen op de officiële website van de Brusselse musea.
Sport op en rond school

Sport op en rond school

De VGC-sportdienst ondersteunt sportactiviteiten in en rond Nederlandstalige scholen in Brussel. De VGC-sportdienst wil leerlingen uit het Brussels Nederlandstalig onderwijs extra sportkansen geven door hen te laten kennismaken met sport en het Brussels sportgebeuren via allerlei sportieve initiatieven.
KLIK (Klas In De Kijker)

KLIK (Klas In De Kijker)

Klassen van het vijfde en zesde leerjaar kunnen zich inschrijven om een KLIK-klas te worden. Dan worden de jonge ketten voor even mediamakers voor BRUZZ Ket. Alles wat de KLIK-klassen maken, komt op BRUZZ Ket om daarna naar hartenlust delen en liken.