Een studiekeuze maken

Je kind gaat naar het secundair onderwijs en moet binnenkort een studiekeuze maken? Je kunt terecht op verschillende plaatsen voor informatie en raad.

  • Welk studierichtingen en onderwijsvormen zijn er? Ontdek de structuur van het secundair onderwijs op deze pagina
  • De school waar je kind nu les volgt, kent de mogelijkheden van je kind. Spreek met de klastitularis of de studiebegeleider van de school. Zij kunnen zeker helpen.
  • Vraag raad bij het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) dat samenwerkt met de school van je kind. CLB's helpen bij vragen over leren en studeren en de onderwijsloopbaan. Meer info op de pagina over het CLB
  • Wil je zelf zoeken naar een school of studierichting? Raadpleeg of bestel de Scholengids of zoek een school of studierichting in de Scholenzoeker op deze website.
  • Generatie BXL ondersteunt scholen en ouders in Brussel rond de thema's studiekeuze, talentontwikkeling, loopbaanbegeleiding en beroepen. Maak kennis met het aanbod en de activiteiten voor je kind op kennisdatabank.generatiebxl.be
  • Op www.onderwijskiezer.be vind je meer informatie over de studierichtingen, diploma's, vervolgopleidingen, enzovoort. De CLB’s hebben deze website gemaakt voor leerlingen, ouders, leerkrachten, CLB-medewerkers…
  • Wil je kind een studierichting volgen op een andere school? Alle informatie over inschrijven in het secundair onderwijs en de aanmeldingen staat op www.inschrijveninbrussel.be
  • Heeft je kind extra ondersteuning nodig? Kun je niet terecht bij de school met je vragen? Neem dan contact op meet een van de organisaties gespecialiseerd in leerlingenbegeleiding.

Video