Een studiekeuze maken

Je kind gaat naar het secundair onderwijs en moet binnenkort een studiekeuze maken? Je kunt terecht op verschillende plaatsen voor informatie en raad.

  • Welk studierichtingen en onderwijsvormen zijn er? Ontdek de structuur van het secundair onderwijs op deze pagina
  • De school waar je kind nu les volgt, kent de mogelijkheden van je kind. Spreek met de klastitularis of de studiebegeleider van de school. Zij kunnen zeker helpen.
  • Vraag raad bij het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) dat samenwerkt met de school van je kind. CLB's helpen bij vragen over leren en studeren en de onderwijsloopbaan. Meer info op de pagina over het CLB
  • Wil je zelf zoeken naar een school of studierichting? Raadpleeg of bestel de Scholengids of zoek een school of studierichting in de Scholenzoeker op deze website.
  • Op www.onderwijskiezer.be vind je meer informatie over de studierichtingen, diploma's, vervolgopleidingen, enzovoort. De CLB’s hebben deze website gemaakt voor leerlingen, ouders, leerkrachten, CLB-medewerkers…
  • Wil je kind een studierichting volgen op een andere school? Alle informatie over inschrijven in het secundair onderwijs en de aanmeldingen staat op www.inschrijveninbrussel.be
  • De VGC werkt aan een nieuw traject 'Generatie BXL' rond studiekeuze, talentontwikkeling, loopbaanbegeleiding en beroepenoriëntatie. De VGC ondersteunt ook verschillende activiteiten voor scholen en jongeren. Volg het nieuws op deze website, de Facebookpagina en onze nieuwsbrief voor meer informatie.

Video

In de kijker: doedag VDAB

Vier klassen uit het Nederlandstalig basisonderwijs staken de handen uit de mouwen tijdens de doedag bij de VDAB in Anderlecht! De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar maakten in de ateliers kennis met verschillende beroepen en sectoren. Tijdens de Digitale Talentenmaand met Het Beroepenhuis werken tal van scholen in november 2022 een hele maand in de klas rond talenten, studiekeuze en beroepen.