Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Wat is een CLB?

Een CLB is een 'centrum voor leerlingenbegeleiding'. Elke Nederlandstalige school in Brussel werkt intensief samen met een onafhankelijk CLB. Ouders, leerlingen en leerkrachten kunnen er gratis terecht met vragen en/of problemen. Bij het CLB wordt elke vraag vertrouwelijk behandeld.

Het CLB is gespecialiseerd in:

  • leren en studeren
  • de onderwijsloopbaan
  • de preventieve gezondheidszorg
  • het psychisch en sociaal functioneren

Waar vind ik een CLB in Brussel?

Er zijn 3 Nederlandstalige CLB’s in Brussel.
Informeer bij uw school met welk CLB er wordt samengewerkt.

Is de info op deze pagina nuttig?