Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Wat is een CLB?

Een CLB is een 'centrum voor leerlingenbegeleiding'. Elke Nederlandstalige school in Brussel werkt intensief samen met een onafhankelijk CLB. Ouders, leerlingen en leerkrachten kunnen er gratis terecht met vragen en/of problemen. Bij het CLB wordt elke vraag vertrouwelijk behandeld.

Het CLB organiseert ook medische contactmomenten voor uw zoon of dochter om de ontwikkeling op te volgen. Daarnaast dient het CLB gratis vaccinaties toe.

Het CLB is gespecialiseerd in:

  • leren en studeren
  • de onderwijsloopbaan
  • de preventieve gezondheidszorg
  • het psychisch en sociaal functioneren

Waar vind ik een CLB in Brussel?

Er zijn 3 Nederlandstalige CLB’s in Brussel.
Informeer bij je school met welk CLB er wordt samengewerkt.

Is de info op deze pagina nuttig?