Educatieve ondersteuning voor scholen

Ben je op zoek naar educatieve activiteiten of ondersteuning?

Educatief aanbod

Educatief aanbod

De VGC ondersteunt organisaties met een educatief aanbod voor Nederlandstalige scholen in Brussel. Ontdek het veelzijdige en uitgebreide aanbod aan activiteiten voor kleuter, lager en secundair onderwijs.
Onderwijscentrum Brussel

Onderwijscentrum Brussel

Het Onderwijscentrum Brussel is een deskundige en professionele partner voor de vorming en ondersteuning van schoolteams binnen het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Het is een hefboom voor de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren in Brussel.
Onderwijsbibliotheek

Onderwijsbibliotheek

Ben je op zoek naar boeken of leermiddelen om je onderwijsmethodes aan te scherpen? Plan dan zeker eens een bezoekje aan de Onderwijsbibliotheek van het Onderwijscentrum Brussel.
Ondersteuningsnetwerk (ONW)

Ondersteuningsnetwerk (ONW)

Een ondersteuningsnetwerk (OWN) geeft ondersteuning in het gewoon onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun schoolteam.

Lezen

Subsidies voor een stimulerende leesomgeving

Subsidies voor een stimulerende leesomgeving

Basisscholen en secundaire scholen die willen investeren in een sterk leesbeleid en een stimulerende leesomgeving voor hun leerlingen, kunnen een subsidie van de VGC krijgen. Met deze subsidie kunnen ze leesmaterialen aankopen, maar ook andere materialen om van hun school een krachtige en motiverende leesomgeving te maken.
Mobiel leesmeubel

Mobiel leesmeubel

Om scholen te helpen bij de inrichting van een leeshoek ontwerpt vzw FIX, een organisatie die laaggeschoolden een opleidingstraject en praktijkervaring biedt, een mobiel leesmeubel. Scholen die een subsidie stimulerende leesomgeving ontvangen, kunnen via de VGC gratis een mobiel leesmeubel van vzw FIX aanvragen.
Nederlandstalige bibliotheken

Nederlandstalige bibliotheken

Alle basis- en secundaire scholen kunnen bij hun gemeentelijke bibliotheek terecht voor uiteenlopende activiteiten en diensten. Scholen maken gratis gebruik van de dienstverlening van de bibliotheken. Het activiteitenaanbod is doorgaans kosteloos.
De Leeslijn

De Leeslijn

De Brusselse bibliotheken werken samen aan een gemeenschappelijk, geïntegreerd leesbevorderingsprogramma voor het onderwijs. Het doel is om alle bestaande leesprojecten en -activiteiten zo goed mogelijk af te stemmen op de leesinteresses en -noden van kinderen en jongeren.

Milieu, duurzame ontwikkeling, gezondheid

MOS - duurzame scholen, straffe scholen

MOS - duurzame scholen, straffe scholen

Maak van je school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving. Klop aan bij MOS Brussel voor ondersteuning op maat. Vanuit het Onderwijscentrum Brussel en in samenwerking met Leefmilieu Brussel biedt de Brusselse MOS-begeleider leerkrachten(teams) een aanbod en begeleiding rond duurzame thema’s: klimaat, outdoor learning, speelplaats vergroenen, mobiliteit, energieverbruik, afval biodiversiteit...
LOGO Brussel

LOGO Brussel

Logo Brussel ondersteunt scholen om hun gezondheids- en welzijnsbeleid uit te werken. Daarvoor werkt Logo samen met Brusselse partners. Het Logo- aanbod is complementair aan de ondersteuning van de CLB’s en de scholengemeenschappen.

Andere

Brussels Museums

Brussels Museums

Ontdek evenementen en tentoonstellingen voor scholen op de officiële website van de Brusselse musea.
Sport op en rond school

Sport op en rond school

De VGC-sportdienst ondersteunt sportactiviteiten in en rond Nederlandstalige scholen in Brussel. De VGC-sportdienst wil leerlingen uit het Brussels Nederlandstalig onderwijs extra sportkansen geven door hen te laten kennismaken met sport en het Brussels sportgebeuren via allerlei sportieve initiatieven.
KLIK (Klas In De Kijker)

KLIK (Klas In De Kijker)

Klassen van het vijfde en zesde leerjaar kunnen zich inschrijven om een KLIK-klas te worden. Dan worden de jonge ketten voor even mediamakers voor BRUZZ Ket. Alles wat de KLIK-klassen maken, komt op BRUZZ Ket om daarna naar hartenlust delen en liken.