Welzijn

Organisaties om ouders naar door te verwijzen voor zichzelf of hun kinderen

Algemene vragen rond welzijn

Onthaal CAW en JAC

 • Wat: Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) en haar Jongerenadviescentrum (JAC) onthalen elke welzijnsvraag, met extra focus op: psychisch welzijn, financieel welzijn, juridisch welzijn, administratief welzijn
 • Voor wie: Iedereen
 • Prijs: Gratis

0800 13 500
onthaal@cawbrussel.be of chat (+25 jaar)
jac@cawbrussel.be of chat (-24 jaar)

OCMW

 • Wat: Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) onthaalt elke welzijnsvraag, met extra focus op:
  • werkgelegenheid
  • senioren
  • financiële begeleiding
  • leefloon
 • Voor wie: Inwoners van de gemeente
 • Prijs: Gratis

Diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten

 • Wat: De diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten onthalen elke welzijnsvraag, met extra focus op:
  • ziekte
  • handicap
  • ouderdom
  • sociale voordelen en tegemoetkomingen
  • voorzieningen
  • (thuis)zorgsituaties
 • Voor wie: Hoofdzakelijk eigen leden
 • Prijs: Gratis

Mentaal welzijn

Team PSY (CAW)

 • Wat: Psychologische begeleiding op eerste lijn. Zowel individuele als koppelgesprekken rond thema’s als:
  • zich niet goed voelen
  • moeilijke levensomstandigheden
  • eenzaamheid
  • seksualiteit
 • Voor wie: Iedereen
 • Prijs: Gratis

02 486 45 00 (+25 jaar)
02 486 45 01 (-24 jaar)
onthaal@cawbrussel.be (+25 jaar)
jac@cawbrussel.be (-24 jaar)

Tele-onthaal 106

 • Wat: Tele-Onthaal is altijd bereikbaar en biedt een luisterend oor.
 • Voor wie: Iedereen
 • Prijs: Gratis

Huisartsen

 • Wat: Eerste hulp rond mentaal welzijn of gerichte doorverwijzing. BHAK (Brusselse huisartsenkring) groepeert de Nederlandstalige huisartsen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Voor wie: Iedereen
 • Prijs: Betalend

BHAK: 02 242 43 44
secretariaat@bhak.be
 

PSYBRU

 • Wat: Betaalbare eerstelijnspsychologen: eerstelijnszorg voor algemeen psychisch welbevinden, of meer gespecialiseerde zorg bij ernstigere psychische problemen. 
 • Voor wie: Brustar (voor jongeren tot 23 jaar) Brumenta (voor volwassenen vanaf 15 jaar).
 • Prijs: De eerste sessie is gratis. Daarna 11 euro per individuele sessie (4 euro aan verminderd tarief) en 2,5 euro per groepssessie.

Brustar (-23 jaar)
Brumenta (+15 jaar)

CGG Brussel

 • Wat: Een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) biedt gespecialiseerde zorg rond ernstige psychische problemen. Werkt op verwijzing van andere hulpverleners (huisarts, CAW, CLB, OCMW ...).

 • Voor wie: Iedereen

 • Prijs: De eerste sessie is gratis. Daarna 11 euro per individuele sessie (4 euro aan verminderd tarief, gratis voor bijzondere groepen).

4 deelwerkingen

Zelfmoordlijn 1813

 • Wat: Bij de Zelfmoordlijn staat er altijd iemand klaar om te luisteren. Elk gesprek is anoniem en gratis. Er is ook chat beschikbaar.
 • Voor wie: Iedereen die hulp nodig heeft, bezorgd is om iemand of verder wil als nabestaande
 • Prijs: gratis

Administratieve vragen

Onthaal (CAW) en JAC (CAW)

 • Wat: Voor alle administratieve vragen
 • Voor wie: 
  • -25 jaar: JAC
  • +25 jaar: CAW Onthaal
 • Prijs: Gratis

02 486 45 00 (+25 jaar)
02 486 45 01 (-24 jaar)
onthaal@cawbrussel.be (+25 jaar)
jac@cawbrussel.be (-24 jaar)

 

OCMW

 • Wat: Toekennen van sociale rechten en ondersteuning bij allerlei administratieve procedures
 • Voor wie: Inwoners van de gemeente
 • Prijs: Gratis

Migratie

Team migratie (CAW)

 • Wat: Juristen gespecialiseerd in vreemdelingenrecht en psychosociale hulpverleners. Aanmelden via het Onthaal CAW voor volwassenen of het JAC voor jongeren.
 • Voor wie: Mensen met een migratieachtergrond
 • Prijs: Gratis

02 486 45 00 (+25j)
02 486 45 01 (-24j)
onthaal@cawbrussel.be (+25j)
jac@cawbrussel.be (-24j)

BON

 • Wat: Onthaal van nieuwkomers en mensen van buitenlandse origine. Ondersteuning bij het uitbouwen van perspectieven, deelname aan de Belgische samenleving, inburgeringstrajecten.
 • Voor wie: Mensen van buitenlandse origine met minimaal een verblijfsstatuut van drie maanden
 • Prijs: Gratis

Anderlecht, Brussel en Schaarbeek
info@bon.be

02 701 73 80

Financiële problemen

OCMW

 • Wat: Financiële bijstand, juridisch advies bij schulden, schuldbemiddeling door juristen of maatschappelijk assistenten.
 • Voor wie: Inwoners van de gemeente
 • Prijs: Gratis

Eén in elke gemeente.

Team schuldbemiddeling (CAW)

 • Wat: Schuldbemiddeling en budgetbegeleiding op maat. Een integrale benadering van de problematiek van de cliënt. Aanmelden via het Onthaal voor volwassenen of het JAC voor jongeren.
 • Voor wie: Iedereen
 • Prijs: Gratis

02 486 45 00 (+25 jaar)
02 486 45 01 (-24 jaar)
onthaal@cawbrussel.be (+25 jaar)
jac@cawbrussel.be (-24 jaar)

Relaties en seksualiteit

Team intrafamiliaal geweld (CAW)

 • Wat: Begeleiding rond situaties van misbruik en geweld. Aanmelden via het Onthaal voor volwassenen of het JAC voor jongeren.
 • Voor wie: Iedereen
 • Prijs: Gratis

02 486 45 00 (+25 jaar)
02 486 45 01 (-24 jaar)
onthaal@cawbrussel.be (+25 jaar)
jac@cawbrussel.be (-24 jaar)

Team Psy (CAW)

 • Wat: Psychologische begeleiding op eerste lijn. Zowel individuele als koppelgesprekken rond thema’s als:
  • zich niet goed voelen
  • moeilijke levensomstandigheden
  • eenzaamheid
  • seksualiteit
 • Voor wie: Iedereen
 • Prijs: Gratis

02 486 45 00 (+25 jaar)
02 486 45 01 (-24 jaar)
onthaal@cawbrussel.be (+25 jaar)
jac@cawbrussel.be (-24 jaar)

Team scheiding en bemiddeling (CAW)

 • Wat: Allerlei relationele moeilijkheden: intrafamiliaal geweld, relatietherapie, juridische bemiddeling. Aanmelden via het Onthaal voor volwassenen of het JAC voor jongeren.
 • Voor wie: Iedereen
 • Prijs: Gratis

02 486 45 00 (+25 jaar)
02 486 45 01 (-24 jaar)
onthaal@cawbrussel.be (+25 jaar)
jac@cawbrussel.be (-24 jaar)

1712

 • Wat: Hulplijn voor elke burger met een vraag over geweld, misbruik en kindermishandeling.
 • Voor wie: Iedereen
 • Prijs: Gratis

Bel, mail of chat.

Lumi

 • Wat: Bij Lumi kan je terecht met vragen over gender en seksuele diversiteit
 • Voor wie: Iedereen
 • Prijs: Gratis

Wel Jong vzw

 • Wat: Wel Jong is een jeugdorganisatie voor en door jongeren die willen bouwen aan een gelijkwaardige samenleving voor alle LGTBQ+ jongeren. Zo kan je andere LGBTQ+ jongeren ontmoeten en vrienden maken voor het leven op de activiteiten van Wel Jong.
 • Voor wie: LGTBQ+ jongeren
 • Prijs: Gratis

Geweld en kindermishandeling

1712

 • Wat: Hulplijn voor elke burger met een vraag over geweld, misbruik en kindermishandeling.
 • Wie: Iedereen
 • Prijs: Gratis

Bel, mail of chat.

Team intrafamiliaal geweld (CAW)

 • Wat: Hulp bij alle vormen van intrafamiliaal geweld. Aanmelden via het Onthaal voor volwassenen of het JAC voor jongeren.
 • Voor wie: Iedereen
 • Prijs: Gratis

02 486 45 00 (+25j)
02 486 45 01 (-24j)
onthaal@cawbrussel.be (+25j)
jac@cawbrussel.be (-24j)

Vertrouwenscentrum kindermishandeling

 • Wat: Advies, coaching, coördinatie en hulp bij een vermoeden van kindermishandling. Met aandacht voor de soms delicate positie van de melder.
 • Voor wie: Iedereen
 • Prijs: Gratis

info@vkbrussel.be

02 669 40 50

Crisis BXL

 • Wat: Crisis BXL is het crisismeldpunt voor minderjarigen in een verontrustende situatie. Het crisisteam bekijkt samen met de aanmelder de situatie en geeft advies.
 • Voor wie: Jongeren in crisissituatie
 • Prijs: Gratis

crisismeldpunt.brussel@cawbrussel.be

02 209 16 36 (24/24 u)

Verslaving

Druglijn

 • Wat: De Druglijn is er voor alle vragen rond drank, drugs, pillen, gamen en gokken. Je kan bellen, chatten of mailen.
 • Voor wie: iedereen
 • Prijs: gratis

.

Rechtstreeks doorverwijzen van jongeren zelf

JAC Brussel

 • Wat: Voor alle vragen van jongeren. Het JAC onthaalt, begeleidt en verwijst door naar de aangewezen diensten.
 • Voor wie: Jongeren van 12 tot 25 jaar
 • Prijs: Gratis

jac@cawbrussel.be

02 486 45 01

CLB

 • Wat: Ondersteuning en begeleiding van leerlingen tijdens hun loopbaan. Kinderen/jongeren kunnen via CLB-CHAT een vraag stellen, hun verhaal vertellen en samen zoeken naar oplossingen.
 • Voor wie: Schoolgaande jongeren
 • Prijs: Gratis

Eén op elke school.
Via chat

Tejo BXL

 • Wat: Laagdrempelige, therapeutische hulpverlening. Het is kortdurend, onmiddellijk, anoniem en gratis.
 • Voor wie: Jongeren tussen 10 en 20 jaar
 • Prijs: Gratis

Grootgodshuisstraat 7, 1000 Brussel
0495 87 34 08

Overkophuis

 • Wat: Jongeren kunnen gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Een veilige plek, een luisterend oor en professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen.
 • Voor wie: Jongeren tot 25 jaar
 • Prijs: Gratis

Molenbeek en Schaarbeek
brussel@overkop.be

Lumi

 • Wat: Bij Lumi kan je terecht met vragen over gender en seksuele diversiteit
 • Voor wie: Iedereen
 • Prijs: Gratis

Awel

 • Wat: Awel luistert naar jongeren en kinderen. Bel, mail of chat. Elke gesprek is anoniem en gratis.
 • Voor wie: jongeren en kinderen
 • Prijs: gratis

WatWat

 • Wat: WatWat biedt antwoorden op vragen waar jongeren mee zitten
 • Voor wie: jongeren
 • Prijs: gratis

Teleblok

 • Wat: Teleblok is tijdens de examenperiodes een aanspreekpunt voor studenten via een gratis en anonieme chat.
 • Voor wie: studenten
 • Prijs: gratis