Ik wil leerkracht worden in Brussel

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel valt onder Onderwijs Vlaanderen. Dat betekent dat alle voorwaarden en regels van Onderwijs Vlaanderen van toepassing zijn in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Raadpleeg de website van Onderwijs Vlaanderen voor alle informatie over verloning, vaste benoeming, verloven, leerplannen, enzoverder.

Wil je onmiddellijk solliciteren als leerkracht in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel? Raadpleeg dan hier de verschillende kanalen met vacatures.

Op deze webpagina verwijzen we door naar relevante informatie om aan de slag te gaan als leerkracht in Brussel.

Snel naar

Bereken je loon

Stap 1: vind je salarisschaal

Stap 1: vind je salarisschaal

Om je loon te berekenen, moet je eerst je salarisschaalcode kennen. Selecteer het onderwijsniveau en kies dan je vak, ambt of diploma. Noteer de code van de bijbehorende salarisschaal.
Stap 2: raadpleeg de schalen

Stap 2: raadpleeg de schalen

Klik op 'actuele salarisschalen'. Zoek in het overzicht de salarisschaal en klik op de salarisschaalcode. Je kan nu raadplegen hoeveel je bruto gaat verdienen zowel als vast benoemde als tijdelijke, afhankelijk van je anciënniteit.
Stap 3: bruto naar netto

Stap 3: bruto naar netto

Wil je graag weten wat je netto overhoudt van je buto loon? Maak gebruik van deze omvormer om een idee te krijgen.

Educatieve opleiding kleuteronderwijs

Voltijdse opleiding educatieve bachelor Kleuteronderwijs

Voltijdse opleiding educatieve bachelor Kleuteronderwijs

Heb je geen diploma hoger onderwijs en ben je overdag vrij? Ga voor de voltijdse opleiding van de educatieve bachelor Kleuteronderwijs.
Verkorte opleiding van de educatieve bachelor Kleuteronderwijs

Verkorte opleiding van de educatieve bachelor Kleuteronderwijs

Heb je al een diploma hoger onderwijs en ben je overdag vrij? Ga voor de verkorte opleiding van de educatieve bachelor Kleuteronderwijs.
Afstandstraject van de educatieve bachelor Kleuteronderwijs

Afstandstraject van de educatieve bachelor Kleuteronderwijs

Heb je nog geen hoger diploma en laat je werk- of privésituatie niet toe om overdag te studeren? Dan is het afstandstraject van de Educatieve bachelor Kleuteronderwijs iets voor jou. Als je al een hoger diploma hebt, krijg je heel wat vrijstellingen.
Baobab-traject van EVA vzw

Baobab-traject van EVA vzw

Woon je in Brussel en heb je het secundair onderwijs afgewerkt? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor het Baobab-traject van EVA vzw. Na een positieve sollicitatie kun je parttime aan de slag op een kleuterschool. Je combineert die job dan met een deeltijdse opleiding tot leraar Kleuteronderwijs.
Leraar-In-Opleiding-traject (LIO)

Leraar-In-Opleiding-traject (LIO)

Het LIO-traject biedt de mogelijkheid om de lerarenopleiding te combineren met een job als leerkracht tijdens je opleiding. Als Leraar-In-Opleiding volg je een aangepast traject.
Word leerkracht via VDAB

Word leerkracht via VDAB

Ben je werkloos en wil je lesgeven? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden gratis je diploma behalen via VDAB.

Educatieve opleiding lager onderwijs

Voltijdse opleiding educatieve bachelor Lager onderwijs

Voltijdse opleiding educatieve bachelor Lager onderwijs

Heb je geen diploma hoger onderwijs en ben je overdag vrij? Ga voor de voltijdse opleiding van de educatieve bachelor Lager onderwijs.
Verkorte opleiding van de educatieve bachelor Lager onderwijs

Verkorte opleiding van de educatieve bachelor Lager onderwijs

Heb je al een diploma hoger onderwijs en ben je overdag vrij? Dan kan je van start met de verkorte opleiding van de educatieve bachelor Lager onderwijs.
Afstandstraject van de educatieve bachelor Lager onderwijs

Afstandstraject van de educatieve bachelor Lager onderwijs

Heb je nog geen hoger diploma en laat je werk- of privésituatie niet toe om overdag te studeren? Dan is het afstandstraject van de educatieve bachelor Lager onderwijs iets voor jou. Als je al een hoger diploma hebt, krijg je heel wat vrijstellingen.
Verkort traject via werkplekleren van de educatieve bachelor Lager onderwijs

Verkort traject via werkplekleren van de educatieve bachelor Lager onderwijs

Heb je een diploma onderwijs en sta je al in het lager onderwijs (of zet je binnenkort die stap)? Dan kun je je bachelordiploma Lager onderwijs behalen via een verkort programma met werkplekleren.
Leraar-In-Opleiding-traject (LIO)

Leraar-In-Opleiding-traject (LIO)

Het LIO-traject biedt de mogelijkheid om de lerarenopleiding te combineren met een job als leerkracht tijdens je opleiding. Als Leraar-In-Opleiding volg je een aangepast traject.
Word leerkracht via VDAB

Word leerkracht via VDAB

Ben je werkloos en wil je lesgeven? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden gratis je diploma behalen via VDAB.

Educatieve opleiding secundair onderwijs

Educatief graduaat Secundair onderwijs

Educatief graduaat Secundair onderwijs

Heb je geen diploma hoger onderwijs en ben je een vakspecialist met minstens drie jaar beroepservaring en je wilt je vakkennis delen met jongeren? Het educatief graduaat Secundair onderwijs maakt het mogelijk.
Voltijdse opleiding educatieve bachelor Secundair onderwijs

Voltijdse opleiding educatieve bachelor Secundair onderwijs

Heb je geen diploma hoger onderwijs en ben je overdag vrij? Ga voor de voltijdse opleiding van de educatieve bachelor Secundair onderwijs.
Verkorte opleiding van de educatieve bachelor Secundair onderwijs

Verkorte opleiding van de educatieve bachelor Secundair onderwijs

Heb je al een diploma hoger onderwijs en ben je overdag vrij? Ga voor de verkorte opleiding van de educatieve bachelor Secundair onderwijs.
Afstandstraject van de educatieve bachelor Secundair onderwijs

Afstandstraject van de educatieve bachelor Secundair onderwijs

Heb je nog geen hoger diploma en laat je werk- of privésituatie niet toe om overdag te studeren? Dan is het afstandstraject van de educatieve bachelor Secundair onderwijs iets voor jou. Als je al een hoger diploma hebt, krijg je heel wat vrijstellingen.
Voltijdse opleiding van de educatieve masteropleiding voor secundair onderwijs

Voltijdse opleiding van de educatieve masteropleiding voor secundair onderwijs

Heb je een diploma hoger onderwijs en wil je lesgeven in één of meerdere vakken in de tweede en/of derde graad van het secundair onderwijs? Dan is de educatieve masteropleiding voor secundair onderwijs iets voor jou.
Verkorte opleiding van de educatieve masteropleiding voor secundair onderwijs

Verkorte opleiding van de educatieve masteropleiding voor secundair onderwijs

Heb je een master diploma en wil je lesgeven in één of meerdere vakken in de tweede en/of derde graad van het secundair onderwijs? Dan kan je de verkorte educatieve masteropleiding voor secundair onderwijs volgen.
Leraar-In-Opleiding-traject (LIO)

Leraar-In-Opleiding-traject (LIO)

Het LIO-traject biedt de mogelijkheid om de lerarenopleiding te combineren met een job als leerkracht tijdens je opleiding. Als Leraar-In-Opleiding volg je een aangepast traject.
Voltijdse educatieve masteropleiding in de kunsten

Voltijdse educatieve masteropleiding in de kunsten

Wil je één of meerdere vakken geven in de tweede en/of derde graad van het secundair onderwijs en/of het deeltijds kunstonderwijs? Met deze opleiding studeert je af als leraar in een aantal vakdidactieken in de kunsten. Met dit diploma kan een school, afhankelijk van je vakkeuze, je aanstellen als leraar in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs (aso, kso) en/of het dko.
Verkorte educatieve masteropleiding in de kunsten

Verkorte educatieve masteropleiding in de kunsten

Heb je een masterdiploma in de kunsten en wil je lesgeven in je vak? Met deze opleiding studeer je af als leraar in de materie van je masterdiploma. Je kan, afhankelijk van je vakinhoud, aan de slag in het secundair onderwijs en/of het deeltijds kunstonderwijs.
Word leerkracht via VDAB

Word leerkracht via VDAB

Ben je werkloos en wil je lesgeven? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden gratis je diploma behalen via VDAB.
Teach for Brussels

Teach for Brussels

Ben je een zij-instromer en wil je lesgeven in het secundair onderwijs in Brussel? Dan kan je terecht bij ‘Teach for Brussels’, een project van de vzw ‘Teach for Belgium’ en de VGC. Je wordt gedurende twee jaar na je start een intensief begeleid. Opgelet, je behaalt geen lerarendiploma met dit traject.

Educatieve opleiding buitengewoon onderwijs

Bachelor-na-bachelor Buitengewoon Onderwijs

Bachelor-na-bachelor Buitengewoon Onderwijs

Deze opleiding is in eerste instantie gericht naar mensen die reeds een educatieve opleiding (kleuteronderwijs, lager en secundair onderwijs) hebben gevolgd en zich verder willen bekwamen voor de uitoefening van het lerarenberoep in het buitengewoon onderwijs. Deze opleiding is niet verplicht om tewerkgesteld te worden in het buitengewoon onderwijs.

Lesgeven zonder educatieve opleiding (lerarenopleiding)

Lesgeven zonder educatieve opleiding

Lesgeven zonder educatieve opleiding

Je kan lesgeven zonder een educatieve opleiding (lerarendiploma). Je wordt dan aangesteld met een bekwaamheidsbewijs van de categorie ‘Andere’ (AND) en komt in een lagere salarisschaal terecht. Daarmee kan je telkens voor 1 jaar aangesteld worden en is vaste benoeming niet mogelijk.
Teach for Brussels

Teach for Brussels

Ben je een zij-instromer en wil je lesgeven in het secundair onderwijs in Brussel? Dan kan je terecht bij ‘Teach for Brussels’, een project van de vzw ‘Teach for Belgium’ en de VGC. Je wordt gedurende twee jaar na je start een intensief begeleid. Opgelet, je behaalt geen lerarendiploma met dit traject.

Anciënniteit meenemen uit de privé-sector

Nuttige ervaring

Nuttige ervaring

Heb je in de privésector gewerkt als werknemer of zelfstandige, dan kan voor sommige ambten of vakken tot 10 jaar beroepservaring meetellen voor je geldelijke anciënniteit.
Beroepservaring uit de privésector

Beroepservaring uit de privésector

Heb je in de privésector gewerkt als werknemer of zelfstandige, dan kan voor sommige knelpuntambten of -vakken tot 8 jaar beroepservaring meetellen voor je geldelijke anciënniteit. Je kan die periodes cumuleren met nuttige ervaring.

Hogeronderwijsinstellingen met educatieve opleidingen

Educatieve opleidingen in Brussel

Educatieve opleidingen in Brussel

Raadpleeg alle Nederlandstalige hogeronderwijsinstellingen in Brussel die een educatieve opleiding aanbieden.
Educatieve graduaats- en bacheloropleidingen in Vlaanderen (inclusief Brussel)

Educatieve graduaats- en bacheloropleidingen in Vlaanderen (inclusief Brussel)

Raadpleeg het overzicht van de verschillende instellingen hoger onderwijs die een educatieve graduaats- of bacheloropleiding aanbieden in Vlaanderen en Brussel.
Educatieve masteropleidingen in Vlaanderen (inclusief Brussel)

Educatieve masteropleidingen in Vlaanderen (inclusief Brussel)

Je kan een educatieve masteropleidingen aan een universiteit. Raadpleeg het overzicht van de verschillende universiteiten in Vlaanderen en Brussel.