Buitengewoon secundair onderwijs

Het buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) is er voor jongeren die specifieke zorg nodig hebben. Er zijn verschillende types en opleidingsvormen buitengewoon secundair onderwijs.

Het buitengewoon secundair onderwijs is opgedeeld in types:

 • Type basisaanbod: jongeren met een lichte mentale handicap en kinderen met leerstoornissen. Vervangt sinds september 2015 geleidelijk type 1.
 • Type 2: jongeren met een matige of ernstige mentale handicap
 • Type 3: jongeren met ernstige emotionele of gedragsproblemen
 • Type 4: jongeren met een fysieke handicap
 • Type 5: jongeren die zijn opgenomen in een ziekenhuis of preventorium
 • Type 6: jongeren met een visuele handicap
 • Type 7: jongeren met een auditieve handicap
 • Type 9: jongeren met autismespectrumstoornis, zonder verstandelijke handicap

Jongeren uit verschillende types kunnen in vier opleidingsvormen terecht:

 • Opleidingsvorm 1: sociale vorming
  Deze opleidingsvorm geeft een sociale vorming met het oog op integratie in een beschermd leefmilieu.
 • Opleidingsvorm 2: sociale vorming en arbeidsgeschiktmaking
  Deze opleidingsvorm geeft een algemene en sociale vorming en een arbeidstraining met het oog op integratie in een beschermd leef- en werkmilieu.
 • Opleidingsvorm 3: beroepsonderwijs
  Deze opleidingsvorm geeft een sociale vorming en een beroepsvorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en werkmilieu. Er worden verschillende opleidingen georganiseerd.
 • Opleidingsvorm 4: algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs
  Deze opleidingsvorm geeft een voorbereiding op een studie in het hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt. De studierichtingen komen overeen met de studierichtingen uit het gewoon voltijds secundair onderwijs.

Ook interessant

Inschrijven in het buitengewoon secundair onderwijs

Inschrijven in het buitengewoon secundair onderwijs

Op de website 'Inschrijven in Brussel' vind je alle informatie over hoe je je kind moet inschrijven en wanneer.
Onderwijs Vlaanderen

Onderwijs Vlaanderen

De Nederlandstalige scholen in Brussel vallen onder Onderwijs Vlaanderen. Hier vind je meer info over het buitengewoon secundair onderwijs.
Kasterlinden

Kasterlinden

Kasterlinden is een school voor buitengewoon onderwijs. Er is basisonderwijs, secundair onderwijs en een internaat voor kinderen en jongeren met een visuele of auditieve beperking, een taal- of spraakstoornis, een autismespectrumstoornis of gedragsmoeilijkheden. Kasterlinden heeft ook een ondersteuningsmodel dat ondersteuning biedt in het gewoon onderwijs aan alle doelgroepen.
Zaveldal

Zaveldal

Zaveldal is een school voor buitengewoon secundair onderwijs voor leerlingen met een attest type basisaanbod (leerlingen met ernstige leerstoornissen of een licht verstandelijke beperking) of type 3 (gedrags- en emotionele stoornissen).
Is de info op deze pagina nuttig?