Internaat

Een internaat is een voorziening waar de leerlingen niet alleen studeren, maar ook wonen en leven. Er zijn internaten voor het gewoon en het buitengewoon onderwijs. Leerlingen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs kunnen terecht in een internaat. Je betaalt er kostgeld voor het verblijf van je kind.

Internaten voor het gewoon onderwijs

Internaten voor het buitengewoon onderwijs

 • Campus Heemschool - Internaat 
  Voor jongens en meisjes van 2,5 tot 21 jaar met een matig en/of ernstig mentale beperking type 2 en 4
  Beizegemstraat 132 - 1120 Brussel (Neder-Over-Heembeek)
  02 263 63 62 - info.internaat@campusheemschool.be
  www.campusheemschool.be
 • De Ark Multifunctioneel Centrum (MFC)
  Naschoolse en/of (semi-)residentiële opvang en begeleiding voor kinderen en jongeren van 5 tot 21 jaar met een licht tot matig verstandelijke beperking en/of met gedragsproblemen of emotionele problemen. Woonbegeleiding en dagondersteuning
  Verdunstraat 521 - 1130 Brussel (Haren)
  02 245 56 12 - mieke.craeymeersch@dearkbrussel.be
  www.dearkbrussel.be

 • Huis in de rij MFC Levenslust
  Voor jongens en meisjes van 12 tot 21 jaar met een licht verstandelijke handicap en/of emotionele of gedragsproblemen
  Edmond Machtenslaan 49 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek
  02 568 11 00 - info@levenslustvzw.be
  www.levenslustvzw.be

 • Kasterlinden internaat
  Voor jongens en meisjes van 3 tot 21 jaar met gezichtsstoornissen, gehoorstroonissen, spraak- of taalstoornissen of autismespectrumstoornis, die op school zitten in Kasterlinden of een band hebben met Kasterlinden
  Poolsterstraat 10 - 1082 Sint-Agatha-Berchem
  02 430 68 00 - heidi.hart@kasterlinden-vgc.be
  www.kasterlinden.be
 • Koninklijk Instituut Woluwe MFC
  Voor kinderen van 3 tot 13 jaar met een auditieve beperking, een spraak-, taalontwikkelingsstoornis of een autismespectrumstoornis, en voor jongeren van 12 tot 21 jaar met een visuele beperking of autismespectrumstoornis of gedrags-emotionele stoornissen
  George Henrilaan 278 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
  02 735 40 85 - info@kiwoluwe.org 
  www.kiwoluwe.org
 • Medisch Pedagogisch Centrum Sint-Fransiscus - De Rijtak
  Voor jongeren van 6 tot 21 jaar met een licht verstandelijke beperking en/of gedrags- en/of emotionele problemen
  Burgersstraat 2 - 1070 Anderlecht
  02 524 62 66 - de.rijtak@mpc-sintfranciscus.be
  www.mpc-sintfranciscus.be
Is de info op deze pagina nuttig?