Internaat

Leerlingen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs kunnen terecht in een internaat. Je betaalt er kostgeld voor het verblijf van je kind.

Nederlandstalige internaten in Brussel

Internaten buitengewoon onderwijs

 • Campus Heemschool - Internaat 
  Voor jongens en meisjes van 2,5 tot 21 jaar met een matig en/of ernstig mentale beperking type 2 en 4
  Beizegemstraat 132, 1120 Brussel (Neder-Over-Heembeek)
  T 02 263 63 62 - info.internaat@campusheemschool.be
  www.campusheemschool.be
 • De Ark Multifunctioneel Centrum (MFC)
  Naschoolse en/of (semi-)residentiële opvang en begeleiding voor kinderen en jongeren van 5 tot 21 jaar met een licht tot matig verstandelijke beperking en/of met gedragsproblemen of emotionele problemen. Woonbegeleiding en dagondersteuning
  Ninoofsesteenweg 335, 1070 Anderecht
  T 02 245 56 12 -  mieke.craeymeersch@vzwdeark.be 
  www.dearktelaken.be

 • Huis in de rij MFC Levenslust
  Voor jongens en meisjes van 12 tot 21 jaar met een licht verstandelijke handicap en/of emotionele of gedragsproblemen
  Edmond Machtenslaan 49, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
  T 02 568 11 00 - info@levenslustvzw.be
  www.levenslustvzw.be
 • Kasterlinden, internaat
  Voor jongens en meisjes van 3 tot 21 jaar met gezichtsstoornissen, gehoorstroonissen, spraak- of taalstoornissen of autismespectrumstoornis, die op school zitten in Kasterlinden of een band hebben met Kasterlinden
  Poolsterstraat 10, 1082 Sint-Agatha-Berchem
  T 02 430 68 00 - heidi.hart@kasterlinden-vgc.be
  www.kasterlinden.be
 • Medisch Pedagogisch Centrum Sint-Fransiscus - De Rijtak
  Voor jongeren van 6 tot 21 jaar met een licht verstandelijke beperking en/of gedrags- en/of emotionele problemen
  Burgersstraat 2, 1070 Anderlecht
  T 02 524 62 66 - de.rijtak@mpc-sintfranciscus.be
  www.mpc-sintfranciscus.be
 • Multifunctioneel Centrum Koninklijk Instituut Woluwe
  Voor kinderen van 3 tot 13 jaar met een auditieve beperking, een spraak-, taalontwikkelingsstoornis of een autismespectrumstoornis, en voor jongeren van 12 tot 21 jaar met een visuele beperking of autismespectrumstoornis of gedrags-emotionele stoornissen
  George Henrilaan 278, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
  T 02 735 40 85 - info@kiwoluwe.org 
  www.kiwoluwe.org
Is de info op deze pagina nuttig?