Opleiding naar werk

Een opleiding naar werk helpt je met je professionele ontwikkeling. Deze vorming of opleiding helpt mensen uit risicogroepen om gemakkelijker werk te vinden.

Een opleiding naar werk is er vooral voor volwassenen die werk zoeken. Je krijgt er:

  • hulp bij het zoeken naar een opleiding of werk
  • een groot, aangepast aanbod Nederlandstalige opleidingen en werkervaringstrajecten
  • taallessen en taalvaardigheidstrainingen
Schakels naar Werk

Schakels naar Werk

De website ‘Schakels naar Werk’ geeft een overzicht van de begeleidingsdiensten, de Nederlandstalige beroepsopleidingen en werkervaringen die je kan volgen in Brussel.
Brusselse Werkwinkel

Brusselse Werkwinkel

De Brusselse Werkwinkels bieden een basisdienstverlening aan werkzoekenden, werknemers en werkgevers uit het Brussels hoofdstedelijk gewest. In de Werkwinkel kunnen werkzoekenden terecht voor hulp en advies bij het zoeken naar opleidingen of jobs. In samenwerking met werkgevers onderneemt de Werkwinkel concrete acties om de inschakelingskansen van werkzoekenden te verhogen.
Leerwinkel Brussel

Leerwinkel Brussel

Leerwinkel Brussel informeert, begeleidt en oriënteert Brusselaars (vanaf vijftien jaar) die interesse hebben in een Nederlandstalig educatief traject. Je vindt er informatie over het Nederlandstalig onderwijs- en opleidingsaanbod in Brussel. Leerwinkel Brussel verleent een geïntegreerde dienstverlening in samenwerking met de Brusselse Werkwinkels.
Tracé Brussel

Tracé Brussel

De vzw Tracé Brussel heeft een belangrijke rol in de sector van vorming en beroepsopleiding. Tracé Brussel heeft als doel zo veel mogelijk Brusselaars in te schakelen op de arbeidsmarkt. Daarbij heeft Tracé Brussel ook acties om organisaties te ondersteunen.
Opleidingsbeurs

Opleidingsbeurs

Elk jaar organiseert Tracé Brussel de opleidingsbeurs. Alle Brusselaars met vragen over opleiding en werk zijn welkom. Er zijn infostands van Nederlandstalige begeleidings-, inschakelings- en opleidingsorganisaties.
Ligo Brusselleer, Centrum voor Basiseducatie

Ligo Brusselleer, Centrum voor Basiseducatie

Ligo Brusselleer is een Centrum voor Basiseducatie (CBE) en geeft opleidingen voor laaggeletterde volwassenen. Het opleidingsaanbod is gericht op het aanleren en verhogen van competenties op het vlak van taal, rekenen, computer en algemene vorming (sociale vaardigheden, leren leren, ...)
Syntra Brussel

Syntra Brussel

Op zoek naar een opleiding buiten de universiteit of hogeschool? Je carrière een nieuwe wending geven? Of droom je van een eigen zaak? Bij Syntra Brussel vind je zes verschillende opleidingsvormen. Voor jonge en wat minder jonge mensen, voor werkzoekenden en mensen die al werken.
Is de info op deze pagina nuttig?