Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen (OKAN)

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers wordt ingericht voor jongeren van niet-Belgische of niet-Nederlandse nationaliteit die nieuw binnen komen in ons land en het Nederlands onvoldoende beheersen. Via het onthaalonderwijs kunnen deze leerlingen zo snel mogelijk Nederlands leren. 

OKAN in Brussel

Zowel in het basis- als in het secundair onderwijs kunnen anderstalige nieuwkomers in onthaalklassen terechtkomen.  

  • In het basisonderwijs kan elke school extra uren voor een OKAN-aanbod aanvragen van zodra er een bepaald aantal anderstalige nieuwkomers is ingeschreven in de school. Hoe ze het OKAN-aanbod organiseert (in een aparte klas, extra ondersteuning in de gewone klas of een mengvorm), bepaalt de school zelf.
  • In het secundair onderwijs zijn bepaalde scholen aangeduid als ‘OKAN-school’.  Anderstalige nieuwkomers die kiezen voor zo'n school, krijgen er een voltijds taalbad Nederlands. Daarna stappen ze over naar het regulier onderwijs. Na het onthaaljaar zal een vervolgcoach de leerlingen verder ondersteunen, begeleiden en opvolgen. De vervolgcoach kan ook de leraren in de vervolgschool begeleiden. De OKAN-scholen:
  • Ook in het deeltijds secundair onderwijs (Leren en Werken) is er onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers. Daar wordt gemikt op een betere doorstroming naar arbeidsdeelname. Dit onderwijsaanbod is gericht op taalvaardigheid, inburgering en zelfredzaamheid.

Ook interessant

Onderwijs Vlaanderen

Onderwijs Vlaanderen

Je vind meer informatie over OKAN op de website van Onderwijs Vlaanderen.