Volwassenenonderwijs

In het volwassenenonderwijs kan je via (avond)onderwijs een erkend diploma, getuigschrift of certificaat behalen. Het aanbod van het volwassenenonderwijs is zeer divers en groot.

Nederlandstalig volwassenenonderwijs in Brussel

Op de website van onderwijs.vlaanderen.be vind je alle Nederlandstalige opleidingen voor volwassenen per regio en thema.

Op de website van het Huis van het Nederlands Brussel vind je alle informatie over Nederlands leren in het volwassenenonderwijs in Brussel.

De websites van de scholen voor volwassenenonderwijs

Ligo Brusselleer, Centrum voor Basiseducatie Brussel

Ligo Brusselleer, Centrum voor Basiseducatie Brussel

CVO Brussel

CVO Brussel

CVO Lethas Brussel

CVO Lethas Brussel

CVO Semper

CVO Semper

Structuur van het volwassenenonderwijs

Je kan volwassenenonderwijs volgen in de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) en de Centra Basiseducatie (CBE). In het volwassenenonderwijs zijn er 3 niveaus: ‘basiseducatie’, ‘secundair volwassenenonderwijs’ en ‘hoger beroepsonderwijs’.

  • Basiseducatie geeft basisvormingen voor laaggeletterde volwassenen (vanaf 18 jaar). De basisvorming helpt hen om maatschappelijk te functioneren of om een verdere opleiding te volgen. De centra voor basiseducatie hebben een ruim en gevarieerd aanbod met lezen, schrijven, rekenen, maatschappijoriëntatie, ICT, Nederlands als moedertaal (lezen en schrijven), Nederlands voor anderstaligen, opstap Engels, opstap Frans... De cursussen zijn georganiseerd in modules. Per module krijgt u een deelcertificaat. Als u klaar bent met alle modules, dan krijgt u een certificaat.
  • Secundair volwassenenonderwijs geeft opleidingen op het niveau van het voltijds secundair onderwijs (vanaf de 2de graad). In het secundair volwassenenonderwijs kunnen volwassenen vanaf 18 jaar een volwaardig diploma van het secundair onderwijs behalen. In Brussel bieden CVO Brussel en CVO Lethas secundair volwassenenonderwijs aan.
  • Hoger beroepsonderwijs (HBO) geeft beroepsopleidingen op het niveau van het hoger onderwijs, maar met een diploma van 'gegradueerde' (net onder de professionele bachelor). De HBO-opleidingen zijn praktijkgericht, en bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. HBO-cursussen worden meestal gegeven in het volwassenenonderwijs. Ook de opleiding Verpleegkunde (vierde graad secundair onderwijs) is hoger beroepsonderwijs.

Een studierichting zoeken

Op de website van Schakels naar werk vind je het volledige Nederlandstalig aanbod aan beroepsopleidingen (TKO, HBO,...), inschakelings- en werkervaringsprojecten en begeleiding naar werk in het Brussels gewest.

De website onderwijs.vlaanderen.be/cursisten helpt je bij het vinden van een gepaste opleiding, vorming of cursus. Je vind er tal van inlichtingen over opleidingen en vorming in het Brussels gewest.

Is de info op deze pagina nuttig?