Buitengewoon basisonderwijs

Het buitengewoon onderwijs is er voor kinderen die specifieke zorg nodig hebben. Het buitengewoon basisonderwijs is ingedeeld in types, om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de mogelijkheden en problemen van de leerling.

Buitengewoon basisonderwijs

Er zijn 7 types in het buitengewoon kleuteronderwijs:

  • type 2: voor kinderen met een matig of ernstig verstandelijke beperking
  • type 3: voor kinderen met een emotionele of gedragsstoornis
  • type 4: voor kinderen met een motorische beperking
  • type 5: voor kinderen die in een ziekenhuis, een preventorium of een residentiële setting verblijven
  • type 6: voor kinderen met een visuele beperking
  • type 7: voor kinderen met een auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis
  • type 9: voor kinderen met een autismespectrumstoornis, zonder verstandelijke beperking

In het buitengewoon lager onderwijs bestaan er, naast bovenstaande 7 types, nog drie extra types:

  • type basisaanbod: voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs. Dit type vervangt geleidelijk de types 1 en 8.
  • type 1: voor kinderen met een licht verstandelijke beperking (in afbouw)
  • type 8: voor kinderen met ernstige leerstoornissen (in afbouw)

Ook interessant

Inschrijven in het buitengewoon basisonderwijs
Inschrijven in Brussel - Basisonderwijs

Inschrijven in het buitengewoon basisonderwijs

Op de website 'Inschrijven in Brussel' vind je alle informatie over hoe je je kind moet inschrijven en wanneer.
Onderwijs Vlaanderen

Onderwijs Vlaanderen

De Nederlandstalige scholen in Brussel vallen onder Onderwijs Vlaandere. Hier vind je meer info over het buitengewoon onderwijs.
Is de info op deze pagina nuttig?