Buitengewoon basisonderwijs

Het buitengewoon onderwijs is er voor kinderen die specifieke zorg nodig hebben. Het buitengewoon basisonderwijs is ingedeeld in types, om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de mogelijkheden en moeilijkheden van de leerling.

Buitengewoon basisonderwijs

Er zijn 7 types in het buitengewoon kleuteronderwijs:

  • type 2: voor kinderen met een matig of ernstig verstandelijke beperking
  • type 3: voor kinderen met een emotionele of gedragsstoornis
  • type 4: voor kinderen met een motorische beperking
  • type 5: voor kinderen die in een ziekenhuis, een preventorium of een residentiële setting verblijven
  • type 6: voor kinderen met een visuele beperking
  • type 7: voor kinderen met een auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis
  • type 9: voor kinderen met een autismespectrumstoornis, zonder verstandelijke beperking

In het buitengewoon lager onderwijs bestaat er, naast bovenstaande 7 types, ook nog het type basisaanbod.

  • type basisaanbod: voor kinderen met een licht verstandelijke beperking of ernstige leerstoornissen.

Ook interessant

Inschrijven in het buitengewoon basisonderwijs

Inschrijven in het buitengewoon basisonderwijs

Op de website 'Inschrijven in Brussel' vind je alle informatie over hoe je je kind moet inschrijven en wanneer.
Onderwijs Vlaanderen

Onderwijs Vlaanderen

De Nederlandstalige scholen in Brussel vallen onder Onderwijs Vlaanderen. Hier vind je meer info over het buitengewoon onderwijs.
Kasterlinden buitengewoon basisonderwijs

Kasterlinden buitengewoon basisonderwijs

Kasterlinden is een school voor buitengewoon onderwijs. Er is basisonderwijs, secundair onderwijs en een internaat voor kinderen en jongeren met een visuele of auditieve beperking, een taal- of spraakstoornis, een autismespectrumstoornis of gedragsmoeilijkheden. Kasterlinden heeft ook een ondersteuningsmodel dat ondersteuning biedt in het gewoon onderwijs aan alle doelgroepen.
Is de info op deze pagina nuttig?