Vrijetijdsaanbod

Garandeer een breed, sterk talig en laagdrempelig aanbod voor kinderen, jongeren en hun ouders, tijdens de schooluren en in de vrije tijd

De VGC formuleert binnen haar beleidsdomein Onderwijs en Vorming antwoorden op de aanbevelingen van schoolteams in de vorm van concrete acties. Aanbevelingen die buiten de bevoegdheid van Onderwijs en Vorming vallen, geven we door aan de bevoegde overheden, beleidsdomeinen en instanties.

Welke aanbevelingen over breed leren en het vrijetijdsaanbod kwamen naar voren in de Ronde van Brussel? En hoe werkt de VGC hieraan? Lees het hier:

Meer weten over de suggesties van de schoolteams? Lees het magazine 'Ronde van Brussel 2020' of bekijk het uitgebreide overzicht van de aanbevelingen.
​​​​​​​In het magazine van de Ronde van Brussel 2024 lees je wat de VGC allemaal doet voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
​​​​​​​In het magazine van de Ronde van Brussel voor infrastructuur staat een overzicht van de nieuwe schoolgebouwen, renovatieprojecten en investeringen in schoolgebouwen.

Enkele acties in de kijker

KLAS in ACTIE

KLAS in ACTIE

De VGC geeft via dit project subsidies aan basis- en secundaire scholen die samen met partners extra kwaliteitsvolle activiteiten organiseren om leerplan- of ontwikkelingsdoelen te bereiken.
Educatief aanbod voor scholen

Educatief aanbod voor scholen

Organisaties met een educatief aanbod voor Nederlandstalige scholen in Brussel krijgen steun van de VGC. Samen met hen wil de VGC optimale ontwikkelingskansen creëren voor alle leerlingen.
Website deeltijds kunstonderwijs

Website deeltijds kunstonderwijs

De VGC bouwt een toegankelijke algemene website uit over het deeltijds kunstonderwijs in Brussel.
Databuzz

Databuzz

Met de steun van de VGC wordt dit mobiel educatief data science lab gratis ingezet in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Databuzz wil scholen ‘data-wijs’ maken. Leerlingen en hun leerkrachten werken er aan concrete data-projecten die hen helpen ontwikkelen tot burgers en werknemers van de toekomst.

Brede School

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Creëer een efficiëntere werking van de Brede School en een betere binding met de Brede Schoolcoördinator. Stimuleer samenwerkingen met lokale partners om het aanbod voor Brusselse leerlingen te versterken. Communiceer laagdrempelig over en leid de leerlingen toe naar het aanbod van Brede School.

Lees hier alle aanbevelingen

Acties van Onderwijs en Vorming

Terug naar boven

Ronde van Brussel voor schoolteams

Leren binnen en buiten de school(m)uren

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Bied leerlingen voldoende kansen tot breed en levensecht leren. Doe dat via een toegankelijk aanbod van educatieve activiteiten en een laagdrempelig (Nederlands)talig vrijetijdsaanbod. Moedig daarnaast ook ouders aan om Nederlands te leren via een toegankelijk en laagdrempelig aanbod aan activiteiten en cursussen.

Lees hier alle aanbevelingen

Acties van Onderwijs en Vorming

Ronde van Brussel voor schoolteams

Terug naar boven