Ouderbetrokkenheid

Stimuleer ouderbetrokkenheid en werk aan positieve communicatie met ouders

De VGC formuleert binnen haar beleidsdomein Onderwijs en Vorming antwoorden op de aanbevelingen van schoolteams in de vorm van concrete acties. Aanbevelingen die buiten de bevoegdheid van Onderwijs en Vorming vallen, geven we door aan de bevoegde overheden, beleidsdomeinen en instanties.

Welke aanbevelingen over ouderbetrokkenheid kwamen naar voren in de Ronde van Brussel? En hoe werkt de VGC hieraan? Lees het hier:

Meer weten over de suggesties van de schoolteams? Lees het magazine of bekijk het uitgebreide overzicht van de aanbevelingen.

Enkele acties in de kijker

Tolken in het onderwijs in Brussel

Tolken in het onderwijs in Brussel

Dankzij de subsidie van de VGC aan vzw Brussel Onthaal drukken scholen de kostprijs voor tolkbeurten. Zo verlaagt de drempel om een tolk in te schakelen bij gesprekken met ouders.
Website Communiceren met Ouders

Website Communiceren met Ouders

Dit online platform van de VGC en het Onderwijscentrum Brussel bevat tips, informatie en instrumenten over communiceren met ouders in het kleuter- en lager onderwijs. Via een ingebouwde tool kan elke school gemakkelijk eigen materiaal maken zoals brieven, affiches of flyers.
Subsidies voor ouderverenigingen
spelbord

Subsidies voor ouderverenigingen

De VGC subsidieert ouderverenigingen die activiteiten organiseren om ouders te ondersteunen bij het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren.
Ronde van Brussel voor schoolteams

Gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Leren en taalverwerving is ook een verantwoordelijkheid van de ouders. Ondersteun ouders bij die gedeelde verantwoordelijkheid. Schenk daarbij extra aandacht aan moeilijker bereikbare ouders. En breng de verwachtingen tussen school en ouders in evenwicht, zodat wederzijdse waardering mogelijk is.  

Lees hier alle aanbevelingen


 

Acties van Onderwijs en Vorming

  • Webplatform GeneratieBXL ontwikkelen rond studiekeuze, talentontwikkeling en loopbaanbegeleiding
  • Aanbod Nederlandstalige scholen in Brussel kenbaar maken via de scholengids en online scholenzoeker
  • OCB biedt ondersteuning en vorming rond ouderbetrokkenheid

Terug naar boven

Ronde van Brussel voor schoolteams

Ouderbetrokkenheid- en participatie

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Organiseer en stimuleer laagdrempelige activiteiten en projecten voor ouders en betrek hen gericht bij het schoolgebeuren.

Lees hier alle aanbevelingen

 

Acties van Onderwijs en Vorming

  • Subsidies voor ouderverenigingen die activiteiten organiseren rond opvoeden en opgroeien

Terug naar boven

Ronde van Brussel voor schoolteams

Communicatie met ouders

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Zet in op laagdrempelige en meertalige communicatie, bied laagdrempelige vertaaltools aan en ondersteun leerkrachten in het laagdrempelig, positief en verbindend communiceren met ouders. Zo kunnen scholen ook (moeilijke) boodschappen op een goede manier overbrengen naar ouders.

Lees hier alle aanbevelingen

 

Acties van Onderwijs en Vorming

Terug naar boven