Samenwerking met organisaties

Faciliteer en coördineer de samenwerking tussen scholen en externe (welzijns)organisaties

De VGC formuleert binnen haar beleidsdomein Onderwijs en Vorming antwoorden op de aanbevelingen van schoolteams in de vorm van concrete acties. Aanbevelingen die buiten de bevoegdheid van Onderwijs en Vorming vallen, geven we door aan de bevoegde overheden, beleidsdomeinen en instanties.

Welke aanbevelingen over samenwerkingen binnen het onderwijs kwamen naar voren in de Ronde van Brussel? En hoe werkt de VGC hieraan? Lees het hier:

Meer weten over de suggesties van de schoolteams? Lees het magazine 'Ronde van Brussel 2020' of bekijk het uitgebreide overzicht van de aanbevelingen.
In het magazine van de Ronde van Brussel 2024 lees je wat de VGC allemaal doet voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
In het magazine van de Ronde van Brussel voor infrastructuur staat een overzicht van de nieuwe schoolgebouwen, renovatieprojecten en investeringen in schoolgebouwen.

Enkele acties in de kijker

Ondersteuning voor jongeren in een kwetsbare situatie

Ondersteuning voor jongeren in een kwetsbare situatie

De VGC start met een ondersteuningsproject in vijf scholen. Drie schooljaren lang krijgen jongeren met gedragsmoeilijkheden op school hulp. De focus ligt op jongeren voor wie het schoolse traject dreigt vast te lopen of al vastgelopen is.
Dagbestedingsproject op boerderij Het Neerhof

Dagbestedingsproject op boerderij Het Neerhof

Dit is een project van Abrusco, met steun van de VGC, tegen schooluitval voor leerlingen in het basisonderwijs. Het geeft kinderen die nood hebben aan rust een alternatieve dagbesteding op de jeugd- en gezinsboerderij Het Neerhof.
Project De Meander

Project De Meander

Dit project van de VGC op Zaveldal BuSO focust op sociale vaardigheidstraining voor leerlingen in het gewoon onderwijs met gedragsproblemen op school.
Project Connect

Project Connect

Connect ondersteunt een goede samenwerking en communicatie tussen scholen en ouders in een kwetsbare situatie. Het project spant zich ook in om deze ouders de weg te helpen vinden naar het welzijnswerk. VGC steunt en versterkt het project.

Samenwerking stimuleren en faciliteren

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Versterk de brugfunctie tussen ouders en (welzijns)organisaties door organisaties en brugfiguren in te schakelen op school, door informatie-uitwisseling tussen scholen en organisaties te verbeteren en door het aanbod van organisaties beter kenbaar te maken.

Lees hier alle aanbevelingen

 

Acties van Onderwijs en Vorming

 • Inventaris van het ‘Netwerk Samen tegen Schooluitval Brussel’

Terug naar boven

Ronde van Brussel voor Onderwijs - Ondersteuningsaanbod (welzijns)organisaties

Ondersteuningsaanbod van (welzijns)organisaties

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Investeer in laagdrempelige, Nederlandstalige hulpverlening en samenwerking met (welzijns)organisaties voor leerlingen en gezinnen in de buurt van de school. Zoek ook naar een oplossing voor lange wachtlijsten bij deze organisaties.

Lees hier alle aanbevelingen

 
 

Acties van Onderwijs en Vorming

 • VGC geeft steun aan het project Connect dat ouders toeleidt naar welzijnsorganisaties
 • Wij geven deze aanbevelingen door aan het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin van de VGC.

Terug naar boven

Ronde van Brussel voor Onderwijs - Gedragsproblemen

Crisisopvang en aanpak gedragsproblemen

Aanbevelingen uit de Ronde van Brussel

Zet in op ondersteuning, crisisopvang, snellere externe opvolging en begeleiding, structurele samenwerkingen en gerichte projecten. Zo krijgen leerkrachten de nodige hulp bij gedrags- en emotionele problemen van leerlingen.

Lees hier alle aanbevelingen


 

Acties van Onderwijs en Vorming

 • Ondersteuningsproject voor jongeren in een kwetsbare situatie
 • Steun aan dagbestedingsproject Abrusco vzw op Het Neerhof
 • Subsidies aan Abrusco vzw voor de begeleiding van de schoolloopbaan van jongeren
 • Subsidies aan KANS vzw, het centraal meldpunt schooluitval in Brussel
 • Project De Meander biedt sociale vaardigheidstraining voor leerlingen met gedragsproblemen
 • Project PAika: kinderpsychiatrische consulten bij CLB en in VGC-onderwijsinstellingen
 • Onderzoek naar de inrichting van gespecialiseerde schoolvervangende en -aanvullende dagopvang en experticecentrum 
 • VGC start met traumasensitieve coaching voor leerkrachten die lesgeven aan leerlingen met gedrags- en emotionele stoornissen
 • Realiseren van een behandelaanbod in UZ Brussel voor leerlingen met een psychiatrische problematiek
 • Project GEMS-UP van het Leersteuncentrum Kasterlinden voor leerlingen met gedrags- en emotionele moeilijkheden
 • Project RailZ van BuSO Zaveldal voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen
 • Evaluatie van de Nederlandstalige dossiers voor de projectoproepen tegen schoolverzuim van Perspective.brussels en voorstel voor de verdeling van de middelen voor de periode 2021-2024

Terug naar boven