Cijfers over het Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Kerncijfers

Hier vind je enkele kerncijfers van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Deze cijfers zijn up-to-date voor juni 2021 en krijgen een volgende update in juni 2022.

Meer cijfers nodig over het Nederlandstalig onderwijs in Brussel? Raadpleeg Dataloep of BISA.

Kleuter-, lager- en secundair onderwijs

Dit zijn de leerlingenaantallen van het basis- en secundair Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dankzij grote investeringen in de capaciteit van het gewoon onderwijs, groeien deze cijfers met 2 tot 3% per schooljaar. De cijfers voor schooljaar 2020-2021 zijn nog niet definitief: hier moeten nog kleine correcties op komen.

  15-16 16-17 17-18  18-19  19-20  20-21* 
Buitengewoon Kleuteronderwijs 142 144 144  142  132 129* 
Buitengewoon Lager Onderwijs 613  623  628  616  621  626*
Buitengewoon Secundair Onderwijs 609  605  622  629   605  635* 
Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs 396  493  516  456  435  423* 
Gewoon Kleuteronderwijs 12696  12948  13174  13701  14158  14372* 
Gewoon Lager Onderwijs  17036  17557  18047  18654  19245  19835* 
Voltijds Gewoon Secundair Onderwijs  13468  13632  13887  14303  14754  15330* 
Totaal 44960  46002  47018  48501  49950  51350* 
Groei   2,3%  2,2%  3,2%  3,0%  2,8%

 

Hoger onderwijs

Dit zijn de inschrijvingen in de Brusselse vestigingsplaatsen van de Nederlandstalige instellingen voor hoger onderwijs.

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
studenten hoger onderwijs 32698 32953 33106 34022 36688
groei   0,8% 0,5% 2,8% 7,8%

Deeltijds kunstonderwijs

Dit zijn de inschrijvingen in de Nederlandstalige academies voor deeltijds kunstonderwijs gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Inschrijvingen DKO 5441 5516 5615,5 6529,5 6815,5
groei   1,4% 1,8% 16,3% 4,4%

Sommige resultaten komen uit op een halfje. Dit heeft te maken met de specifieke mogelijkheid voor leerlingen om zich in te schrijven in twee academies. Omdat die ‘gedeelde’ leerlingen hun opleiding spreiden over twee academies, tellen ze in beide academies mee voor een halve financierbare leerling. Bij een geografische uitsplitsing (zoals in de cijfers hierboven) zullen halfjes opduiken omdat academies nu eenmaal in verschillende gemeenten liggen en gedeelde leerlingen in elke gemeente voor de helft meetellen.

Centra voor volwassenenonderwijs en Centra voor basiseducatie

Dit zijn de inschrijvingen in de Nederlandstalige centra voor volwassenenonderwijs (CVO) en centrum voor basiseducatie (CBE) gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

  2014-2015  2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019 
Basiseducatie  2603  3842  4057  3785  3568
Secundair Volwassenenonderwijs  30576  30427  29187  29369  29012 
Hoger Beroepsonderwijs  805  727  795  725  680 
Specifieke Lerarenopleiding  471  495  497  514  432 
Totaal  34455  35491  34536  34393  33692 
Evolutie    3,0%  -2,7%  -0,4%  -2,0% 

Leerkrachten

Dit is het schoolpersoneel van het Nederlandstalig basis- en secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, telkens op 1 september van het betrokken jaar. Dit is een telling van het aantal unieke personen.

functie 2018 2019 2020
leerkrachten 5735 6036 6253
directies 208 207 211
andere 902 976 1029
totaal 6603 6973 7219

 

Meer cijfers over het Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Dataloep

Dataloep

Met Dataloep vind je snel en gemakkelijk cijfers over het onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Selecteer, combineer en kies zelf je weergave: tabellen, grafieken of kaarten.
BISA

BISA

Op de website van BISA worden de statistieken voorgesteld van de schoolbevolking, de instellingen, de verplaatsingen en de schoolloopbaan, alsook van het onderwijspersoneel. Het BISA biedt statistieken aan die een combinatie zijn van de gegevens van de Vlaamse Gemeenschap en van de Franse Gemeenschap.
Is de info op deze pagina nuttig?