Cijfers over het Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Kerncijfers

Hier vind je enkele kerncijfers van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Deze cijfers zijn up-to-date voor juli 2023.

Meer cijfers nodig over het Nederlandstalig onderwijs in Brussel? Raadpleeg Dataloep of BISA.

Kleuter-, lager- en secundair onderwijs

Dit zijn de leerlingenaantallen van het basis- en secundair Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dankzij grote investeringen in de capaciteit van het gewoon onderwijs, groeien deze cijfers jaarlijks.

Hoofdstructuur

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

22-23

Buitengewoon Kleuteronderwijs

144

142

132

129

131

127

Buitengewoon Lager Onderwijs

628

616

621

626

630

683

Buitengewoon Secundair Onderwijs

622

629

605

627

637

644

Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs

516

456

435

423

427

391

Gewoon Kleuteronderwijs

13174

13701

14158

14376

14389

14361

Gewoon Lager Onderwijs

18047

18654

19245

19838

20096

20264

Voltijds Gewoon Secundair Onderwijs

13887

14303

14754

15328

15859

16354

Totaal

47018

48501

49950

51347

52169

52824

Groei

2,2%

3,2%

3,0%

2,8%

1,6%

1,2%

Hoger onderwijs

Dit zijn de inschrijvingen in de Brusselse vestigingsplaatsen van de Nederlandstalige instellingen voor hoger onderwijs.

 

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Studenten hoger onderwijs

33106

34022

36688

38822

40226

Groei

 

2,8%

7,8%

5,8%

3,6%

Deeltijds kunstonderwijs

Dit zijn de inschrijvingen in de Nederlandstalige academies voor deeltijds kunstonderwijs gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (cijfers op hoofdzetel van de academie in het BHG).

 

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Inschrijvingen DKO

6150,5

6343,5

7294,5

7556,5

7448

7794,5

Groei

0,9%

3,1%

15,0%

3,6%

-1,4%

4,7%

Sommige resultaten komen uit op een halfje. Dit heeft te maken met de specifieke mogelijkheid voor leerlingen om zich in te schrijven in twee academies. Omdat die ‘gedeelde’ leerlingen hun opleiding spreiden over twee academies, tellen ze in beide academies mee voor een halve financierbare leerling. Bij een geografische uitsplitsing (zoals in de cijfers hierboven) zullen halfjes opduiken omdat academies nu eenmaal in verschillende gemeenten liggen en gedeelde leerlingen in elke gemeente voor de helft meetellen.

Centra voor volwassenenonderwijs en Centra voor basiseducatie

Dit zijn de inschrijvingen in de Nederlandstalige centra voor volwassenenonderwijs (CVO) en centrum voor basiseducatie (CBE) gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Opleidingstype

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Basiseducatie

4.057

3.785

3.568

2.675

2.933

Secundair Volwassenenonderwijs

29.187

29.369

29.012

28.064

23.690

Hoger Beroepsonderwijs

795

725

680

   

Specifieke Lerarenopleiding

497

514

432

 

 

Totaal

34.536

34.393

33.692

30.739

26.623

Evolutie

 

-0,4%

-2,0%

-8,8%

-13,4%

Sinds academiejaar 2019-2020 zijn de specifieke lerarenopleidingen integraal overgeheveld naar het hoger onderwijs en richten de CVO's deze opleidingen niet meer in.

Meer cijfers over het Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Dataloep

Dataloep

Met Dataloep vind je snel en gemakkelijk cijfers over het onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Selecteer, combineer en kies zelf je weergave: tabellen, grafieken of kaarten.
BISA

BISA

Op de website van BISA worden de statistieken voorgesteld van de schoolbevolking, de instellingen, de verplaatsingen en de schoolloopbaan, alsook van het onderwijspersoneel. Het BISA biedt statistieken aan die een combinatie zijn van de gegevens van de Vlaamse Gemeenschap en van de Franse Gemeenschap.
Is de info op deze pagina nuttig?