Basisschool De Stadsmus in Oudergem vernieuwt en breidt uit

Met een subsidie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) van 4.836.000 euro breidt het GO! de schoolsite van basisschool De Stadsmus in Oudergem uit voor 440 kleuters en leerlingen van het lager onderwijs.

Op de site van de school aan de Henri De Brouckèrelaan in Oudergem, werkt GO! Centraal aan een nieuwbouwproject voor een dubbele kleuterschool. Via een publiek-private samenwerking worden de bestaande, versleten klascontainers voor kleuters gesloopt. In de nieuwbouw krijgen zowel de kleuters van de hoofdschool als de kleuters van de vestigingsplaats ‘Invalidelaan’ een plaats.

Daarnaast investeert de GO! Scholengroep Brussel in renovatiewerken en uitbreiding van het lager onderwijs. Er komt een nieuwe turnzaal en een polyvalente ruimte, die na de schooltijd wordt opengesteld voor de buurt. De omgeving van het nieuwe schoolgebouw wordt herwerkt tot speelplaatsen met groene en sportieve zones.

De werken starten in januari 2022 en worden afgerond vóór de start van het schooljaar 2023-2024. Op de site komen er tegen het schooljaar 2025-2026 liefst 82 plaatsen bij. Dan zullen er 192 kleuters en 248 lagere schoolkinderen terecht kunnen.