Schoolrefter: Vrije Basisschool Scheutplaneet in Anderlecht

De refter van de Vrije Basisschool Scheutplaneet heeft een complete transformatie ondergaan dankzij de financiële ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Deze steun werd verleend in het kader van de subsidieoproep 'Renovatie schoolrefter'.

Voorheen moesten de leerlingen hun middagmaal in de klas nuttigen, aangezien de school destijds niet over een refter beschikte. Met de renovatie van de volledige schoolsite ontstond er nu echter voldoende ruimte om een schoolrefter te creëren. De verkregen subsidies werden voornamelijk aangewend voor de aanschaf van meubilair, waarmee de nieuwe refter op een aangename en functionele manier kon worden ingericht.

De Vrije Basisschool Scheutplaneet kan nu trots zijn op een vernieuwde refter, waar leerlingen samen kunnen genieten van hun maaltijden in een aangename omgeving.