Leraarskamer: Gemeentelijke basisschool De Knapzak in Sint-Agatha-Berchem

De leraarskamer van de Gemeentelijke basisschool De Knapzak in Sint-Agatha-Berchem kreeg in 2022 een make-over. Dit werd gerealiseerd met behulp van de oproep ‘Renovatie leraarskamer’ van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

De school beschikte niet over een eigen leraarslokaal. De leerkrachten namen bijgevolg hun pauze in twee kleine lokalen of in hun eigen klaslokaal.

Omdat er een lokaal vrij kwam, was er de mogelijkheid een eigen, volwaardig leraarslokaal te ontwerpen. In de nieuwe leraarskamer kunnen alle collega's elkaar ontmoeten tijdens de pauzemomenten en is er ruimte waar ze rustig kunnen werken en overleggen. Het is voor de school ook de ideale plaats om een infotheek in te richten.

Tijdens de middag is de leraarskamer een ontmoetingsplaats waar iedereen zijn middagmaal kan eten. Het lokaal doet ook dienst als ruimte voor teamvergaderingen.