N-Brussel en BSI logo
Heb jij vorig academiejaar ook hard gezwoegd op het maken van je bachelorproef of masterscriptie? We willen de resultaten van dat harde werk graag zichtbaar maken.
In de rubriek:
Les volgen
Optreden Jeugd en Muziek Brussel
Donderdag 13 juli trokken de kinderen van 20 Nederlandstalige speelpleinen uit Brussel naar het dierenpark Planckendael voor een heus avontuur. Bijna 2.000 ketjes en 290 (hoofd)animatoren gingen er samen op ontdekkingstocht. De dag werd afgesloten met een groots slotmoment, georganiseerd door Jeugd en Muziek Brussel.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
School GO! Technisch Atheneum Zavelenberg
Om ieder individueel leertraject maximaal te kunnen faciliteren, gaat de school aan de slag om het curriculum van de tweede graad, richting elektrische installaties, in digitale leerpaden te gieten.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
Affiche Week van de Geletterdheid
De wereld rondom ons verandert snel. Het is niet altijd gemakkelijk om mee te zijn, steeds meer mensen hebben niet alleen moeite met lezen en schrijven maar ook met informatie verwerken, internet of rekenen. Deze groep van laaggeletterde mensen groeit, ook in Brussel. Onder hen zijn ook heel wat mensen die voor het eerst Nederlands leren.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
Visual Bruss-it
In het voorjaar van 2017 lanceerde de VGC een tweede projectoproep van Bruss-it. Uit 47 aanvragen werden 18 stadsmakers met goesting geselecteerd die een subsidie tot 15.000 euro kregen. Hiermee zullen ze ontmoeting en uitwisseling stimuleren, ruimtes delen en tijdelijk invullen, sociale en culturele interventies op publieke plekken opzetten. Naast wijkcomités, burgercollectieven, gemeenschapscentra en welzijnsinstellingen, dragen ook onderwijspartners hun steentje bij om van Brussel een betere plek te maken:
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
Kinderen in Planckendael.
Op donderdag 13 juli trekken de kinderen van 20 Nederlandstalige speelpleinen uit Brussel naar het dierenpark Planckendael voor een heus avontuur. 1.600 ketjes en 280 (hoofd)animatoren gaan er samen op ontdekkingstocht. De dag wordt afgesloten met een groots slotmoment, georganiseerd door Jeugd en Muziek Brussel.
In de rubriek:
Les volgen
Subscribe to