Foto van een opleiding voor LO leerkrachten
De sportdienst organiseert regelmatig clinics en vormingen voor alle Brusselse sportlesgevers inclusief voor leerkrachten Lichamelijke Opvoeding. Dit voorjaar staat er een clinic rond ‘Sport, spel en autisme’ op het programma en zijn alle leerkrachten LO van harte welkom op de schoolsportontmoeting waar er naast interessante vormingen ook tijd is voor inspraak en informatie uitwisseling.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven
Tekening spelende kinderen
De inschrijvingen voor VGC-activiteiten gaan van start in januari 2017. Maar opgelet: er is een nieuwe procedure voor de online inschrijvingen, zowel voor activiteiten van Jeugdcentrum Aximax, de VGC-sportdienst als de VGC-speelpleinen.
In de rubriek:
Les volgen
MOS-label
Duurzame keuzes leren maken voor de planeet: het is een essentiële competentie voor de volgende generatie, voor uw leerlingen dus. Maar hoe pakt u dat aan? MOS (vroeger Milieuzorg op School) biedt leerkrachten en directies de nodige ondersteuning daarvoor. Niet langer door eisen voorop te stellen, zoals vroeger gebeurde. Wel door schoolteams actief te coachen, door methodes aan te reiken en door een betrouwbare helpdesk te bieden voor alle vragen over duurzaamheid.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven
Advertentie animatoren VGC-speelpleinen
De VGC organiseert speelpleinen tijdens de paas- en zomervakantie 2017 in samenwerking met de Nederlandstalige scholen in Brussel. De VGC is nog op zoek naar gemotiveerde (hoofd)animatoren.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven
Logo GO! technisch atheneum Victor Hortaschool
Met de steun van de VGC richt het GO! technisch atheneum Victor Hortaschool een erkend opleidingscentrum op. In dit opleidingscentrum kunnen de leerlingen voortaan tijdens de laatste twee studiejaren bijkomende erkenningen behalen.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
Folders VGC-speelpleinen
In 2017 organiseert de VGC speelpleinen in samenwerking met Nederlandstalige scholen in Brussel. Animatoren, hoofdanimatoren, leerkrachten en scholen bundelen hun expertise om kinderen van 3 tot 15 jaar een onvergetelijke paas- en zomervakantie te bezorgen.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
Subscribe to