Inspiratiedag Brede School
Hoe kan een Brede School een hefboom zijn voor kansarmoede? Hoe versterken Brede Scholen de (meer)taligheid van kinderen en jongeren? Creëert een Brede School werkelijk extra kansen? Op de inspiratiedag Brede School op 29 april 2014 kijkt u mee achter de schermen van Brede Scholen, en denkt u op een boeiende manier mee over maatschappelijke uitdagingen waar Brede School een antwoord op kan bieden. Inschrijven voor 24 april 2014!
Foto © - Lander Loeckx
De VGC geeft subsidies aan organisaties die een educatief aanbod organiseren voor Brusselse Nederlandstalige scholen: zowel basisscholen, secundaire scholen als scholen uit het deeltijds kunstonderwijs.
Kinderen eten een ijsje op de Zomerschool
Tijdens de Zomerschool krijgen anderstalige nieuwkomers en anderstalige kinderen van 6 tot 12 jaar een taalbad via speelse en uitdagende activiteiten, en dat onder deskundige begeleiding. De Zomerschool loopt dit jaar van 1 tot en met 25 juli en vindt plaats op de campus van Nieuwland.
Affiche opleidingsbeurs 'Uw Schakel naar Werk' - 5 juni 2014 - © Tracé Brussel
Op 5 juni 2014 vindt voor de zesde keer de opleidingsbeurs 'Uw schakel naar werk' plaats in de Ancienne Belgique. De beurs is bedoeld voor werkzoekenden en iedereen die (af en toe) moet doorverwijzen: toeleiders, consulenten, trajectbegeleiders, inschakelingsagenten … Zij krijgen er een totaaloverzicht van de sector van beroepsopleidingen en werkervaringsprojecten.
Foto © - Lander Loeckx
Brusselse basisscholen kunnen bij de VGC subsidies krijgen voor de organisatie van kwaliteitsvolle opvang. Aanvragen indienen voor het schooljaar 2014-2015 kan tot 30 mei. Ook de subsidieverslagen van het schooljaar 2013-2014 moeten ingediend worden tegen 30 mei.
Sfeerbeeld After Work Drink 2013 - © Br(ik
Br(ik en Onderwijscentrum Brussel organiseren voor Lesgeven in Brussel een nieuwe After Work Drink op 27 mei vanaf 16 uur in Rits Café.
Subscribe to