Huis van het Nederlands
Taalkot, het schooloverstijgend taalleercentrum, dat samenwerkt met het Centrum voor Volwassenenonderwijs Brussel (CVO Brussel) en het Centrum voor Basiseducatie Brusselleer krijgt een definitieve plek in de lokalen van de vzw Abrusco. Jongeren kunnen er een basiskennis Nederlands verwerven en werken aan persoonlijke taaldoelstellingen.
In de rubriek:
Les volgen
Schets basisschool Eugeen Laarmans
De VGC investeert 1,8 miljoen euro in de bouw van een nieuwe GO! basisschool ‘Eugeen Laarmans’ op de EKLA-site aan het Weststation in Sint-Jans-Molenbeek.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
Sfeerbeeld muziekacademie Anderlecht ©Lander Loeckx
Op 1 september treedt een nieuw decreet voor het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) in werking voor de academies Muziek, Woord en Dans. Daardoor kunnen academies lessen organiseren voor 6- en 7-jarigen. De VGC maakt 100.000 euro vrij om in de 8 Nederlandstalige academies in Brussel deze lessen te richten vanaf het nieuwe schooljaar.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
Sinds vorig schooljaar ondersteunt het GO! Technisch Atheneum Zavelenberg in Sint-Agatha-Berchem zij-instromers in het technisch secundair onderwijs met ‘digitale leerpaden’. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) verleent de school opnieuw een subsidie van 50.000 euro om de digitale lessen uit te breiden.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven
Data bus van de VUB met steun van de VGC
De onderzoeksgroep IMEC-SMIT van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) lanceert met steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) een data bus. Deze wil leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel data-wegwijs maken en samen met leerkrachten werken rond concrete dataprojecten.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
Kinderen op speelplein
Op 2 juli start de vierde editie van de vernieuwde speelpleinwerking van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Kinderen en jongeren uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel krijgen op het speelplein een uitdagende, gevarieerde en kwaliteitsvolle vakantie.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
Subscribe to