leerlingen spelen badminton in sporthal (foto ©VGC - fotograaf Lander Loeckx)
Heel wat scholen hebben zelf sportinfrastructuur op hun campus. Niet overal wordt die sportinfrastructuur naschools (’s avonds, in het weekend en in vakantieperiodes) optimaal gebruikt, terwijl tegelijk er sport- en buurtverenigingen op zoek zijn naar sportzalen. De Vlaamse Regering wil scholen een duwtje in de rug geven om hun sportinfrastructuur open te stellen.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven
Inschrijven in Brussel 2017-2018
De website inschrijveninbrussel.be is helemaal geactualiseerd om ouders beter te informeren over inschrijven in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
gebouw van de campus kasterlinden-poolster (©VGC - foto: Stefan Op de Beeck)(gebouw:© POLO Architects i.s.m. BOB361 architecten)
De vernieuwde campus Kasterlinden-de Poolster heeft de Publieksprijs van de Brussel-Horta Prijs 2016 in de wacht gesleept. Dat is een tweejaarlijkse prijs die opmerkelijke architectuurprojecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bekroont. De nieuwe campus werd genomineerd in de categorie 'Private of publieke utiliteitsbouw'.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
foto: VGC-raad in plenaire vergadering (bron: brusselnieuws.be)
Op 21 september stelde het VGC-College zijn beleidsverklaring 2016-2017 voor. In die beleidsverklaring zetten de drie VGC-collegeleden de belangrijkste nieuwe initiatieven en beleidsacties voor het volgende werkjaar in de schijnwerpers. Welke acties staan er op stapel voor onderwijs en vorming?
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
de groentetuin op het dak van de school (september 2015)
Met VGC-steun werden de schoolgebouwen van bassischool Heilige Familie uit Schaarbeek grondig vernieuwd. De directeur maakte daarvan gebruik om op het dak een moestuin aan te leggen. Wat zijn bedoelingen daarmee waren? Het onderwijstijdschrift Klasse licht een tipje van de sluier op.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven
logo voa BRIO
Begin september startten bijna 45.000 leerlingen het schooljaar op Nederlandstalige schoolbanken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Binnenkort vangen ook aan de hogere onderwijsinstellingen de lessen aan. BRIO, het Brussels Informatie, Documentatie- en Onderzoekscentrum, gaat in drie nieuwe BRIO-matrixfiches in op de resultaten van recent onderzoek met betrekking tot het Brusselse onderwijs.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven
Subscribe to