Kasterlinden
Kasterlinden Buitengewoon Basisonderwijs biedt vanaf volgend schooljaar onderwijs type 3 aan voor kinderen met gedragsstoornissen. Vandaag organiseert Kasterlinden al onderwijs voor kinderen met een visuele stoornis (type 6), een auditieve stoornis of taalstoornis (type 7) en autismespectrumstoornis (type 9). Onlangs kreeg de school gunstig advies van de Vlaamse overheid om haar programmatie uit te breiden met type 3. Ze wordt zo de eerste basisschool in Brussel met dit onderwijsaanbod.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
Voorbeeld uitrusting
De Vlaamse Gemeenschapscommissie geeft sinds 2007 subsidies aan Nederlandstalige secundaire scholen in Brussel om hun uitrusting te vernieuwen. Ook dit jaar kunnen TSO en BSO scholen in tweede en derde graad een aanvraag indienen. Net als vorig jaar komen ook de scholen met wetenschappelijke, technische, technologische en wiskundige studierichtingen in tweede en derde graad ASO en KSO in aanmerking. Tot slot kunnen scholen en organisaties binnen het Stelsel Leren en Werken een aanvraag indienen.
In de rubriek:
Directies en organisaties
afbeelding projectoproep Kleur Bekennen 2018-2019
Zet uw school in op wereldburgerschap en leerlingenparticipatie? Dien dan voor 17 september 2018 uw project in en maak kans op financiële en inhoudelijke ondersteuning van Kleur Bekennen. De Brusselse educatief medewerker helpt u graag op weg.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven
Kinderen spelen samen op een VGC-speelplein
Op dinsdag 3 april start het vierde seizoen van de vernieuwde speelpleinwerking die in 2015 werd opgestart door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Net als in de vorige edities is er een nauwe samenwerking met de Nederlandstalige scholen in Brussel. De scholen stellen hun infrastructuur open en leerkrachten zijn ook zelf actief als (hoofd)animator.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
Affiche Buitenlesdag 2018
Een buitenles lichamelijke opvoeding, wetenschappen of taal? MOS helpt u verder om deze buitenlesdag creatief in te vullen!
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven
Paasvakantie
Wij wensen alle schoolteams van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel een fijne paasvakantie!
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven
Subscribe to