Klas Groene School - © Lander Loeckx
Uit de VGC-leerlingentelling op 1 september 2014, blijkt dat het Nederlandstalig onderwijs in Brussel blijft groeien.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
foto: VGC-raad in plenaire vergadering (bron: brusselnieuws.be)
Op 17 oktober stelde het VGC-College zijn beleidsverklaring 2014-2015 voor. Daarin staan de beleidsaccenten van het VGC-beleid voor het komende werkjaar. Welke acties staan er op stapel op het gebied van onderwijs en vorming?
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
Op bezoek in een Brusselse school - Foto: Lander Loeckx
Tussen 3 en 28 november 2014 vinden de open schooldagen van ‘Samen naar School in de Buurt’ plaats. Schrijf u nu al in.
In de rubriek:
Les volgen
affiche studiekeuzebeurs 2014: 'Siebe houdt van koken in 2014, in 2028 is Siebe sterrenchef'
Op de studiekeuzebeurs maken leerlingen kennis met het studieaanbod van het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel. Via activiteiten ervaren de leerlingen wat een studierichting inhoudt en welk beroep ze er later mee kunnen uitoefenen. Tijdens een roadshow op school worden ze voorbereid op het bezoek aan de studiekeuzebeurs. Schrijf uw klas nu in voor deze twee evenementen.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven
Afbeelding talentenmaand
Van 11 oktober tot 6 november zet Muntpunt talent in de kijker via workshops, lezingen, lunchgesprekken ... Kom uw talent ontdekken of versterken en vind de juiste job.
In de rubriek:
Les volgen
Campagnebeeld Inschrijven in Brussel
Ook voor het schooljaar 2015-2016 is er een aanmeldings- en inschrijvingsprocedure voor inschrijvingen in het Brussels Nederlandstalig basisonderwijs. Leer in het najaar van 2014 alvast verschillende basisscholen kennen, voordat u een school kiest. Dat kan via het project Samen naar School in de Buurt.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les volgen
Subscribe to