animator met kinderen op een speelplein
Voor de begeleiding van speelpleinen is de VGC op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde (hoofd)animatoren vanaf 16 jaar. Geïnteresseerd? Of kent u geïnteresseerden?
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
kinderen aan speeltuig (foto Lander Loeckx)
Wilt u van uw speelplaats een leuke en stimulerende speel- en leerplek maken? Zijn die saaie (en kapotte) betontegels u een doorn in het oog? Wilt u spelmateriaal aankopen, maar weet u niet welk? De VGC geeft uw school de kans om de speelplaats in te richten tot een kindvriendelijke, creatieve omgeving, tot een ruimte waar kinderen hun speeltijd zelf vorm kunnen geven.
In de rubriek:
Directies en organisaties
Uitnodiging After Work Drink - 12 mei 2015 - Lesgeven in Brussel
Br(ik en Onderwijscentrum Brussel organiseren voor Lesgeven in Brussel een nieuwe After Work Drink op 12 mei 2015 vanaf 16 uur op vier locaties: GC Nekkersdal, Zinnema, GC Op Weule en café Maison du peuple in Sint-Gillis.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven
Affiche Opleidingsbeurs 'Uw schakel naar werk' 2015 - Tracé Brussel
Op 11 juni 2015 vindt voor de zevende keer de opleidingsbeurs 'Uw schakel naar werk' plaats in de Ancienne Belgique. De beurs is bedoeld voor werkzoekenden, jongeren en iedereen die (af en toe) moet doorverwijzen: toeleiders, consulenten, trajectbegeleiders, inschakelingsagenten … Zij krijgen er een totaaloverzicht van de sector van beroepsopleidingen, werkervaringsprojecten en organisaties die begeleiden naar werk.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven - Les volgen
kinderen tijdens een activiteit van een 'aanbieder educatieve activiteiten' (foto © VGC - Lander Loeckx)
Elk schooljaar geeft de VGC subsidies aan organisaties die een educatief aanbod op Nederlandstalige scholen in Brussel richten. Dat mogen basisscholen, secundaire scholen of scholen uit het deeltijds kunstonderwijs zijn. Projectvoorstellen voor het schooljaar 2015-2016 moeten ingediend zijn voor 15 mei 2015.
In de rubriek:
Directies en organisaties
foto ©VGC - Lander Loeckx
Via de subsidie ‘Energiezorg op School’ investeert de VGC in energiebesparende maatregelen in scholen. Scholen kunnen tot 19 mei 2015 een aanvraag indienen voor een subsidie van maximaal 40.000 euro. De VGC werkt hiervoor samen met FIX (voorheen het Schoolinterventieteam). FIX geeft advies op maat over energiebesparingen op school. De energieploeg van FIX kan daarna de werken uitvoeren.
In de rubriek:
Directies en organisaties - Les geven
Subscribe to