Volwassenenonderwijs

In het volwassenenonderwijs kan u via (avond)onderwijs een erkend diploma, getuigschrift of certificaat behalen. Het aanbod van het volwassenenonderwijs is zeer divers en groot.
studenten volwassenenonderwijs - foto © VGC - Lander Loeckx

 

Nederlandstalig volwassenenonderwijs in Brussel

Op de website van onderwijs.vlaanderen.be vindt u alle Nederlandstalige opleidingen voor volwassenen per regio en thema.

Op de website van het Huis van het Nederlands Brussel vindt u alle informatie over Nederlands leren in het volwassenenonderwijs in Brussel.

 

De websites van de scholen voor volwassenenonderwijs:

 

Structuur van het volwassenenonderwijs

U kunt volwassenenonderwijs volgen in de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) en de Centra Basiseducatie (CBE). In het volwassenenonderwijs zijn er 3 niveaus: ‘basiseducatie’, ‘secundair volwassenenonderwijs’ en ‘hoger beroepsonderwijs’.

  • Basiseducatie geeft basisvormingen voor laaggeletterde volwassenen (vanaf 18 jaar). De basisvorming helpt hen om maatschappelijk te functioneren of om een verdere opleiding te volgen. De centra voor basiseducatie hebben een ruim en gevarieerd aanbod met lezen, schrijven, rekenen, maatschappijoriëntatie, ICT, Nederlands als moedertaal (lezen en schrijven), Nederlands voor anderstaligen, opstap Engels, opstap Frans... De cursussen zijn georganiseerd in modules. Per module krijgt u een deelcertificaat. Als u klaar bent met alle modules, dan krijgt u een certificaat.
  • Secundair volwassenenonderwijs geeft opleidingen op het niveau van het voltijds secundair onderwijs (vanaf de 2de graad). In het secundair volwassenenonderwijs kunnen volwassenen vanaf 18 jaar een volwaardig diploma van het secundair onderwijs behalen.
  • Hoger beroepsonderwijs (HBO) geeft beroepsopleidingen op het niveau van het hoger onderwijs, maar met een diploma van 'gegradueerde' (net onder de professionele bachelor). De HBO-opleidingen zijn praktijkgericht, en bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. HBO-cursussen worden meestal gegeven in het volwassenenonderwijs. Ook de opleiding Verpleegkunde (vierde graad secundair onderwijs) is hoger beroepsonderwijs.

 

Een studierichting zoeken

Op de website van Schakels naar werk vindt u het volledige Nederlandstalig aanbod aan beroepsopleidingen (TKO, HBO,...), inschakelings- en werkervaringsprojecten en begeleiding naar werk in het Brussels gewest.

De website onderwijs.vlaanderen.be/cursisten helpt u bij het vinden van een gepaste opleiding, vorming of cursus. U vindt er tal van inlichtingen over opleidingen en vorming in het Brussels gewest.