Taking classes

Subscribe to

Onderwijs- en vormingsaanbod

Gewoon basisonderwijs

De kleuterschool is er voor kinderen van 2,5 tot en met 5 jaar. De lagere school is er voor leerlingen van 6 tot 12 jaar. Het kleuteronderwijs en het lager onderwijs vormen samen het basisonderwijs.
Lees meer
Zoek een kleuterschool
Zoek een lagere school

Buitengewoon basisonderwijs

Het buitengewoon onderwijs is er voor kinderen die specifieke zorg nodig hebben door een beperking. Er zijn verschillende types buitengewoon basisonderwijs.
Lees meer
Zoek een kleuterschool
Zoek een lagere school

 

Gewoon voltijds secundair onderwijs

Het voltijds secundair onderwijs is er voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Er zijn in het secundair onderwijs normaal 6 leerjaren (3 graden van elk 2 jaar). In Brussel zijn er 42 Nederlandstalige scholen voor secundair onderwijs.
Lees meer
Zoek een school

 

Buitengewoon secundair onderwijs

Jongeren die specifieke zorg nodig hebben, kunnen vanaf 13 jaar (of soms eerder) naar het buitengewoon secundair onderwijs. Er is een verslag van het CLB nodig om de overstap te maken.
Lees meer
Zoek een secundaire school

Leren en werken

Leren en werken is er voor leerlingen vanaf 15 jaar die leren en werken willen combineren. Dat kan in verschillende Centra voor Leren en Werken in Brussel: Centra voor Deeltijds Onderwijs en Syntra Leertijd.
Lees meer
Zoek een Centrum voor Deeltijds Onderwijs
Ga naar Syntra Leertijd

 

In het volwassenenonderwijs

In het ‘tweedekansonderwijs’ (TKO) kunnen volwassenen (vanaf 18 jaar) een volwaardig diploma van het secundair onderwijs behalen.
Lees meer

 

Een diploma seuncair onderwijs via de Examencommissie

Via de Examencommissie kunt u op eigen tempo via zelfstudie een diploma of getuigschrift secundair onderwijs behalen.
Lees meer

 

Aan de hogeschool of universiteit

In het hoger onderwijs (hogeschool of universiteit) kunt u een diploma van bachelor of master behalen.
Lees meer
Ga naar de website van Br(ik, de servicedesk voor stadstudenten

In het volwassenenonderwijs: hoger beroepsonderwijs

Via (avond)onderwijs kan u het diploma van gegradueerde in het hoger beroepsonderwijs halen. De opleidingen uit het hoger beroepsonderwijs zijn praktijkgericht, en bereiden voor op het uitoefenen van een beroep.
Lees meer

 

Volwassenenonderwijs

In het volwassenenonderwijs kan u via (avond)onderwijs een erkend diploma, getuigschrift of certificaat behalen. Het aanbod van het volwassenenonderwijs is zeer divers en groot. In het volwassenenonderwijs zijn er drie niveaus: basiseducatie, secundair volwassenenonderwijs en het hoger beroepsonderwijs.
Lees meer

 

 

Nederlands leren en oefenen

Nederlands is belangrijk in Brussel, zeker als u er wil werken. Volwassenen kunnen naar het Huis van het Nederlands Brussel voor informatie over Nederlands leren én oefenen, de website 'Nederlands oefenen in Brussel ' helpt u om uw Nederlands te oefenen.
Surf naar het Huis van het Nederlands Brussel
Surf naar de website 'Nederlands oefenen in Brussel'

Vorming en beroepsopleiding

‘Vorming en beroepsopleiding' ondersteunt de professionele ontwikkeling, en helpt mensen uit kansengroepen om gemakkelijker werk te vinden.
In de Brusselse werkwinkels kunnen werkzoekenden terecht voor hulp en advies bij het zoeken naar opleidingen of jobs.
De website ‘Schakels naar Werk’ geeft een overzicht van de begeleidingsdiensten, de Nederlandstalige beroepsopleidingen en werkervaringen die u kunt volgen in Brussel.
Lees meer
De Brusselse werkwinkel
Surf naar de website 'Schakels naar Werk'

 

SYNTRA Brussel

SYNTRA Brussel is een Brussels Nederlandstalig opleidingscentrum dat het zelfstandig ondernemen promoot én breed aanbod aan beroepsopleidingen en opleidingsmodaliteiten orgnaiseert: de klassieke ondernemersopleiding in avond- en dagonderwijs, de opleidingen ‘bedrijfsbeheer’ in avond- en dagonderwijs, kortlopende opleidingen...
Lees meer
Ga naar de SYNTRA-website
Ga naar het opleidingsaanbod

 

Het deeltijds kunstonderwijs (DKO) is er voor kinderen (vanaf 8 jaar), jongeren én volwassenen. Ze leren er een of meerdere kunstvormen boefenenen, individueel of in groep.
De richtingen muziek, woord en dans worden aangeboden door 'Academies voor Muziek, Woord en Dans'. 'Academies voor Beeldende Kunst' bieden richtingen beeldende kunst aan.

Met steun van de VGC kunnen in Brussel ook kinderen vanaf 6 jaar deeltijds kunstonderwijs volgen.

Zoek een academie

 

Wilt u meehelpen?

Wilt u als vrijwilliger helpen in een school (in een oudervereniging, praktische hulp…)?

Wilt u anderstaligen helpen met Nederlands oefenen?

Wilt u als als (hoofd)monitor meehelpen met VGC-speelpleinen in de schoolvakanties?

Wilt u lesgeven in het Brussels Nederlandstalig onderwijs? (U hebt een leerkrachtdiploma, of u wilt dat behalen.)

Services

La Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

La Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) mène une politique active en matière d’enseignement et de formation. Cette politique va au-delà des limites des réseaux et a été spécialement conçue pour le contexte bruxellois, métropolitain et plurilingue de la capitale.

La VGC soutient dans ce contexte toutes les écoles néerlandophones de la Région de Bruxelles-Capitale, de l’enseignement maternel à l’enseignement supérieur. Dans le domaine de la formation, la VGC œuvre en faveur des opportunités de formation et d’emploi pour les groupes défavorisés.

En apprendre davantage »

Autres services

Vous pouvez également vous adresser à des organisations spécialisées :

  • Huis van het Nederlands (Maison de néerlandais) : questions concernant l’apprentissage du néerlandais
  • Tracé Brussel (site en néerlandais): questions sur le thème « enseignement et formation »
  • Br(ik (site en néerlandais): questions concernant l’enseignement supérieur
  • Onderwijscentrum Brussel : soutien en faveur des équipes scolaires de l’enseignement fondamental et secondaire