Structuur secundair onderwijs

In het secundair onderwijs kun je kiezen voor verschillende studierichtingen en onderwijsvormen. Hieronder ontdekken ouders hoe het secundair onderwijs momenteel wordt georganiseerd. Vanaf september 2019 zal het secundair onderwijs stap per stap hervormd worden.
Structuur van het secundair onderwijs

Structuur van het secundair onderwijs

In de eerste graad krijgt uw kind een brede basisvorming waarin hij of zij kennismaakt met veel verschillende vakken. Starten doet uw kind in het 1ste leerjaar A, om in de tweede graad door te gaan in het algemeen secundair onderwijs (ASO), het kunstsecundair onderwijs (KSO) of het technisch secundair onderwijs (TSO). Ligt de focus van uw kind eerder op het beroepssecundair onderwijs (BSO)? Dan is het aangeraden om hem of haar te laten starten in het 1ste leerjaar B.

Vanaf de tweede graad (3de en 4de jaar) kiest uw kind een studierichting binnen een van de vier onderwijsvormen ASO, BSO, KSO en TSO. Een andere mogelijkheid is ‘duaal leren’ in een Centrum voor Leren en Werken, in de leertijd of in het voltijds onderwijs (TSO, BSO).

Op 1 september 2018 start de eerste Tienerschool in Brussel. Lees er meer over in de scholengids 2018-2019 op pagina 60. Wie slaagt voor het 6de leerjaar ASO, KSO, TSO of het 7de jaar BSO, behaalt een diploma secundair onderwijs. Ook binnen duaal leren is het naargelang de opleiding en de voorwaarden mogelijk om een diploma secundair onderwijs te behalen. Met dat diploma kunnen leerlingen verder studeren in het hoger onderwijs.

ASO - Algemeen secundair onderwijs

Wie een studierichting in het ASO kiest, kiest nog niet voor een bepaald beroep. Die keuze valt pas na het 6de jaar, bij de overstap naar het hoger onderwijs.
Dat betekent wel dat er in het ASO veel algemene vakken en theorie op het programma staan. Als dat uw kind niet afschrikt, is het ASO een geschikte keuze.

BSO - Beroepssecundair onderwijs

Het BSO is de onderwijsvorm voor echte ‘doeners’, voor wie graag de handen uit de mouwen steekt. Het programma bestaat vooral uit praktijkvakken en een algemene vorming.

De theorievakken zijn dus in de minderheid in het BSO, want de meeste tijd en aandacht gaan naar de praktijk. In de scholengids ontdekt u het uitgebreide aanbod aan BSO-richtingen in Brussel: personenzorg, kantoor, kapper, bouw, lasser, bakkerij ...

Na het 6de jaar BSO kan uw kind aan de slag als werknemer of zelfstandig ondernemer. Wie nog verder wilt studeren, moet eerst een 7de jaar BSO volgen. Met dat diploma ligt de weg naar het hoger onderwijs open.

KSO - Kunstsecundair onderwijs

Is uw kind een creatieve doener of artistieke denker? Wil hij of zij later een beroep als kunstenaar, danser, architect, muzikant, … uitoefenen? Heeft hij of zij interesse in een brede artistieke én algemene vorming die nog alle opties naar het hoger onderwijs open laat? Dan past het kunstsecundair onderwijs in Brussel zeker bij uw kind.

In het KSO wordt een algemene, ruime vorming gecombineerd met actieve kunstbeoefening. Naargelang het domein en de studierichting, bestaat het programma uit meer of minder theoretische
vakken en praktische kunstvakken.

TSO - Technisch secundair onderwijs

In het TSO gaat de aandacht naar algemene en technisch-theoretische vakken. De keuze aan studierichtingen is heel uiteenlopend: van elektriciteit, handel, en autotechnieken tot schoonheidsverzorging, secretariaat-talen en fotografie.

In een TSO-richting krijgen de leerlingen naast de praktijk ook heel wat theorie onder de knie. Inhoudelijk kunnen de richtingen erg verschillen. Er zijn richtingen met meer theorie en richtingen met meer praktijk. Het TSO is een onderwijsvorm met veel mogelijkheden. Met een diploma TSO kan uw kind meteen aan de slag op de arbeidsmarkt of verder studeren in het hoger onderwijs.

Duaal leren

Heeft uw kind zin om in de praktijk een beroep te leren, de handen uit de mouwen te steken en aan de slag te gaan in een onderneming, bij een echte werkgever? Kies dan voor duaal leren.

Bij ‘duaal leren’ leert uw zoon of dochter een beroep op de werkvloer. Daarnaast zijn er lessen in de klas. Met duaal leren is uw kind dus voltijds bezig, want het combineert leren en werken ten minste 28 uur per week. Duaal leren kan in een Centrum voor Leren en Werken (CLW), in de leertijd of in het voltijds onderwijs (TSO, BSO).

Bekijk het filmpje over duaal leren of neem een kijkje op www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/duaal-leren.

Hervorming vanaf september 2019

In september 2019 treedt de nieuwe regelgeving van de Vlaamse overheid in werking voor het secundair onderwijs. De eerste graad zal er dan anders uitzien. In de komende jaren zullen ook de tweede en derde graad gemoderniseerd worden.

Meer informatie over de modernisering van het secundair onderwijs vindt u op www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/modernisering-secundair. Informeer alvast bij de scholen van uw keuze welke impact de hervorming zal hebben op de werking en het studieaanbod.