Over ons

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de basis en draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels hoofdstedelijk gewest en voor diegenen die bij haar aansluiting zoeken. Maar hoe zit dat nu met onderwijs en vorming? En wat vindt u op deze website, die een initiatief van de VGC is?
foto VGC-administratiehuis in 2015

Over deze website

Op deze website vindt u alle informatie over het Nederlandstalig onderwijs en het Nederlandstalige opleidingsaanbod in Brussel. De informatie is opgesplitst per doelgroep. Voor elke doelgroep is er een knop bovenaan op elke pagina:

 • De knop 'les volgen' is er voor ouders, studenten, cursisten, leerlingen…  Zij vinden op deze site onder meer informatie over:
  • het aanbod van scholen en opleidingsinstellingen;
  • de structuren van het Brussels Nederlandstalig onderwijs;
  • actuele onderwerpen
  • antwoorden op veelgestelde vragen over onderwijs en vorming.
 • Achter de knop 'les geven' zit informatie voor leerkrachten, docenten, instructeurs ...  Zij vinden hier onder meer:
  • VGC-nieuws;
  • een overzicht van de ondersteunende initiatieven die de VGC opzet voor onderwijs- en vormingsinstellingen;
  • een actuele lijst van de openstaande vacatures in scholen en opleidingsinstellingen;
  • antwoorden op veelgestelde vragen over onderwijs en vorming
 • De knop 'directies en organisaties' is er voor directies, coördinatoren, secretariaatsmedewerkers… Zij kunnen hier onder andere terecht voor:
  • VGC-nieuws;
  • een overzicht van de ondersteunende initiatieven die de VGC opzet voor onderwijs- en vormingsinstellingen;
  • de werkwijze om vacatures op deze site te publiceren;
  • antwoorden op veelgestelde vragen over onderwijs en vorming.

Over de VGC

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels hoofdstedelijk gewest en voor diegenen die bij haar aansluiting zoeken.

Meer informatie op de website van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

VGC ondersteunt onderwijs en vorming in Brussel

De VGC ondersteunt alle Nederlandstalige scholen in het Brussels hoofdstedelijk gewest, van kleuteronderwijs tot en met hoger onderwijs. Op het gebied van ‘vorming’ bevordert de VGC Nederlandstalige opleidings- en tewerkstellingskansen voor kansengroepen.

Meer concrete informatie over het ondersteuningsaanbod

De VGC voert een actief onderwijs- en vormingsbeleid. Een beleid dat netoverschrijdend is en toegespitst op de specifieke Brusselse, meertalige en grootstedelijke context van de hoofdstad.
Waar nodig neemt de VGC een regierol op voor het Brussels Nederlandstalig onderwijsbeleid. Zo wil zij optimale leerkansen bieden aan iedereen die aansluiting zoekt bij de Vlaamse gemeenschap in het Brussels hoofdstedelijk gewest.

Beleid voorbereiden, plannen en uitvoeren

In het  regeerakkoord, dat bij het begin van de legislatuur wordt afgesloten, zetten de beleidsmakers de bakens uit voor het beleid dat ze de komende vijf jaar gaan voeren.

Bij het begin van de legislatuur leggen de collegeleden per beleidsdomein een beleidsnota voor aan de Raad van de VGC. De beleidsnota geeft een overzicht van de beleidsopties en de grote strategische keuzes voor een beleidsdomein. 
De regeerverklaring en beleidsnota wordt concreter gemaakt in jaarlijkse beleidsverklaringen.

De VGC bereidt haar beleid voor en voert het uit. Ze onderzoekt, overlegt en coördineert.  Daarvoor werkt ze samen met verschillende partners, onder meer: de Brusselse Lokale Overlegplatformen (LOP), de Vlaamse Gemeenschap, de werkgroep Onderwijs, de Brusselse koepelorganisaties …

VGC als inrichtende macht

Sinds 1995 is de VGC inrichtende macht van enkele onderwijsinstellingen, die vroeger behoorden tot de voormalige provincie Brabant. De scholen voor buitengewoon onderwijs Kasterlinden (Sint-Agatha-Berchem) en Zaveldal (Brussel) zijn VGC-scholen, de VGC is ook de drijvende kracht achter het CLB N-Brussel (Sint-Agatha-Berchem).

Meer informatie over de VGC-scholen

Binnen de VGC: wie doet wat?

De politieke verantwoordelijkheid voor voor de onderwijs- en vormingsbevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is het collegelid bevoegd voor Onderwijs en Vorming.

De heer Sven Gatz VGC-collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw.

De grote beleidsopties en de financiële middelen legt het VGC-College ter bespreking en goedkeuring voor aan de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Binnen de VGC-administratie beheert de algemene directie Onderwijs en Vorming de onderwijs- en vormingsdossiers.

 • De algemene directie Onderwijs en Vorming staat onder leiding van de heer Steven Vervoort, algemeen directeur.
 • De heer Piet Vervaecke stuurt het Onderwijscentrum Brussel aan, dat deel uitmaakt van de algemene directie Onderwijs en Vorming.