Tracé Brussel: draaischijf voor Leren en Werken én van Vorming en Beroepsopleiding

Tracé Brussel heeft als doel zo veel mogelijk Brusselaars in te schakelen op de arbeidsmarkt. Daarbij heeft Tracé Brussel ook acties om organisaties te ondersteunen.
Logo Tracé Brussel

 

Werkwinkels en Leerwinkel

Via de Brusselse werkwinkels begeleidt Tracé Brussel werkzoekenden (die Nederlands spreken of willen leren) naar werk of een beroepsopleiding. Tracé Brussel bouwt een 'leerwinkel' uit om jongeren en volwassenen met een leervraag te oriënteren naar een gepaste opleiding, vorming of studie.

 

Expertise bundelen

Tracé Brussel werkt ook samen met de Brusselse inschakelings-opleidings- en werkervaringsorganisaties en zet projecten met hen op. Concrete projecten die uitgevoerd worden door Tracé Brussel zijn bijvoorbeeld:

  • Promotie van het Nederlandstalig beroepsgericht onderwijs-, opleidings- en werkervaringsaanbod in Brussel, onder meer door 'Schakels naar Werk'
  • Kennismakingsrondes voor (nieuwe) medewerkers om het Nederlandstalige netwerk van opleiding, werkervaring en inschakeling in Brussel te leren kennen
  • Informeren en sensibiliseren van Brusselse leerlingen, leerkrachten en onderwijspartners over de arbeidsmarkt, via het project 'Jump naar Werk'

Brusselse partners die hun onderwijs- of opleidingsaanbod verder willen afstemmen op de noden van de arbeidsmarkt of een nieuw aanbod willen ontwikkelen, kunnen ook bij Tracé Brussel terecht.

 

Meer informatie

 

 

 

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Leren en Werken
Vorming en beroepsopleiding