TAALKOT

Jongeren uit het Brussels deeltijds onderwijs of leertijd die geen of erg weinig Nederlands kennen, kunnen in het Taalkot op een speelse en aantrekkelijke interactieve manier een basiskennis Nederlands aanleren.
Leerlingen aan het werk - © VGC - Lander Loeckx

Het Taalkot Brussel is volledig op maat van jongeren ingericht. Onder begeleiding van twee NT2-lesgevers werken jongeren er aan functionele taalvaardigheden voor hun opleiding en werkervaring. De lessen zijn aangepast aan de leefwereld van de jongeren en aan hun leersnelheid en niveau.

Het biedt een leuke en aantrekkelijk manier om Nederlands te leren, in samenwerking met de centra leren en werken.

Taalkot is er voor:

  • Leerlingen in het Nederlandstalig deeltijds beroepssecundair onderwijs in Brussel met een zeer beperkte kennis van het Nederlands.
  • Jongeren in de leertijd bij Syntra Brussel met een zeer beperkte kennis van het Nederlands.

Taalkot gaat door in de lokalen van vzw Abrusco - Leopold II Laan 178 1080 Brussel.

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Leren en Werken