Subsidies voor scholen en organisaties

De Vlaamse Gemeenschapscommissie biedt aan scholen en organisaties een waaier een subsidiemogelijkheden aan. ook voor organisaties die geen school zijn, bestaan er een subsidiemogelijkheden.
leerling in een ballenbad (foto ©VGC - fotograaf: Lander Loeckx)

 

Subsidies vanuit het beleidsdomein Onderwijs

Voor scholen gaat het om subsidies voor onder meer infrastructuur, materiaal en een brede educatieve werking.
Organisaties die activiteiten ontwikkelen voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel kunnen, onder bepaalde voorwaarden, ook gesubsidieered worden.

Surf naar de website vgc.be voor een overzicht.

 

Subsidies vanuit andere beleidsdomeinen

Ook vanuit andere beleidsomeinen zijn er subsidiemogelijkheden voor scholen en organisaties met een educatief aanbod.

Surf naar de website vgc.be voor een overzicht van alle subsidiemogelijkheden die de VGC biedt.

 

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Deeltijds kunstonderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Hoger onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Leren en Werken
Volwassenenonderwijs
Vorming en beroepsopleiding