Subsidies voor projecten armoedebestrijding

De VGC subsidieert kleinschalige gemeenschapsprojecten voor armoedebestrijding. Welke projecten komen in aanmerking? Onder meer moeten mensen in armoede actief betrokken zijn in het project, en hun competenties moeten doorheen het project versterkt worden. De maximale subsidie voor een project is 5.000 euro. Interesse?
drie boekentassen in rek (foto ©VGC - fotograaf: Lander Loeckx)

Opgelet: de subsidie kan enkel aangevraagd worden door feitelijke verenigingen en vzw’s die in belangrijke mee gedragen worden door vrijwilligers.

 

Meer informatie?

Meer uitleg, het reglement en het aanvraagformulier vindt u op www.vgc.be.

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Deeltijds kunstonderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Hoger onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Leren en Werken
Volwassenenonderwijs
Vorming en beroepsopleiding