Subsidies voor ouderverenigingen

Ouderverenigingen van Nederlandstalige scholen in Brussel komen bij de VGC in aanmerking voor een subsidie. De subsidieaanvragen moeten uiterlijk op 15 november ingediend zijn.
foto: ouders op een infomoment van een brede school (foto ©VGC - Lander Loeckx)

Het kan gaan om ouderverenigingen van kleuterscholen, lagere scholen, basisscholen, secundaire scholen en scholen van het deeltijds kunstonderwijs.

Om een subsidie te krijgen moet de oudervereniging voldoen aan enkele voorwaarden. Op de website van de VGC vindt u alle praktische informatie over de voorwaarden, de procedure, en de berekening.

Een aanvraag indienen kan één keer per schooljaar en dat uiterlijk op 15 november.

 

Meer informatie

Alle informatie over de voorwaarden, aanvragen, indiendata… vindt u op de VGC-website www.vgc.be.

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Deeltijds kunstonderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Leren en Werken