Subsidies voor organisaties met een educatief aanbod

Elk schooljaar geeft de VGC subsidies aan organisaties die een educatief aanbod op Nederlandstalige scholen in Brussel richten. Dat mogen basisscholen, secundaire scholen of scholen uit het deeltijds kunstonderwijs zijn.
kinderen tijdens een activiteit van een 'aanbieder educatieve activiteiten' (foto © VGC - Lander Loeckx)

Heeft uw organisatie een educatief aanbod voor Nederlandstalige scholen in Brussel? Dan komt u misschien in aanmerking voor subsidies van de VGC.

U toetst het educatieve aanbod af aan 5 voorwaarden uit het subsidiereglement, aan de hand van verschillende indicatoren. Dan dient u uw aanvraag in: eenmaal per schooljaar, ten laatste op 15 mei. Projectvoorstellen voor het schooljaar 2020-2021 moeten ingediend zijn voor 15 mei 2020.

Alle informatie over de voorwaarden, procedure, formulieren en de subsidieberekening vindt u op de website van de VGC: www.vgc.be.

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs