Subsidies voor opleidingsprojecten voor kansengroepen

De VGC vindt het belangrijk om de kansen van jongeren, schoolverlaters en kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te verhogen. Daarom ondersteunt zij initiatieven op het gebied van ‘vorming en beroepsopleiding’. Het accent ligt op innoverende initiatieven die betere kansen bieden op de arbeidsmarkt (werknemer, ondernemer,...).

 

Aan welke voorwaarden moet een project voldoen om in aanmerking te komen voor subsidies?

Alle Brusselse verenigingen kunnen een aanvraag indienen. Het project moet beantwoorden aan één of meer van de krachtlijen van de beleidsnota Onderwijs en Vorming.

 

Wanneer kan u een subsidie voor beleidsdomein Vorming / Opleiding tot werk aanvragen?

Er zijn geen formele indieningsdata. De aanvraag voor nieuwe projecten moet ruime tijd vóór aanvang van het project worden ingediend, zodat er voldoende tijd is voor overleg, bijsturing, betrekken van andere partijen...

Projectaanvragen komen in aanmerking naargelang de budgettaire ruimte.

 

Aanvraag indienen

Als u een aanvraag wilt indienen voor een nieuw project, of voor de voortzetting een lopend project, contacteer dan de VGC-administratie.

 

Meer informatie

Meer informatie over deze subsidievorm vindt u op de VGC-website: www.vgc.be

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Vorming en beroepsopleiding