Subsidies voor educatieve initiatieven van Nederlandstalige scholen in Brussel

Brusselse basisscholen, secundaire scholen en scholen van het deeltijds kunstonderwijs kunnen bij de VGC subsidies krijgen voor educatieve initiatieven die zij organiseren. Het gaat over initiatieven die een extra stimulans geven aan het onderwijs. Voor initiatieven die starten tijdens het eerste trimester van het schooljaar 2019-2020, moet de subsidieaanvraag voor educatieve initiatieven ingediend zijn ten laatste op 7 juli 2019.
foto kinderen in klas (foto © VGC - Lander Loeckx)

 

Welke educatieve initiatieven komen in aanmerking?

'Educatieve initiatieven' dekt een brede waaier aan inhouden en thema's: muzische projecten, projecten rond techniek en technologie, projecten rond de schoolbuurt en op de stedelijke omgeving, extra-murosactiviteiten.... Per initiatief kan een school tot 5.000 euro subsidie krijgen.

Subsidies voor gezondheidsinitiatieven kunnen ook aangevraagd worden. Het kan gaan om zeer uiteenlopende initiatieven: van gezonde voeding, beweging en lichaamshygiëne tot middelengebruik (alcohol, tabak en drugs), veiligheid en eerste hulp, welbevinden, seksualiteit en relaties.

 

Wanneer aanvragen?

Aanvragen kan op twee momenten:

  • voor initiatieven die starten tijdens het eerste trimester: ten laatste op 7 juli;
  • voor initiatieven die starten tijdens het tweede of het derde trimester: ten laatste op 10 januari. 

Meer informatie?

Alle informatie over de voorwaarden, aanvragen, indiendata… vindt u op de VGC-website: www.vgc.be en het e-loket: subsidies.vgc.be.

 

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs