Subsidies voor binnenschoolse opvang

Nederlandstalige kleuter-, lagere en basisscholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen een subsidie krijgen van de VGC om binnenschoolse opvang te organiseren.
Kinderen lopen op speelplaats

Wat is binnenschoolse opvang?

  • Opvang die plaatsvindt in de infrastructuur van de vestigingsplaats
  • Voor de kinderen van de vestigingsplaats
  • Georganiseerd door de school of de vestigingsplaats
  • Opvang voor of na de dagelijkse schooltijd, tijdens de middag, op woensdagnamiddag en/of tijdens lesvrije dagen

Komen niet in aanmerking

  • Opvang tijdens weekends, wettelijke feestdagen en schoolvakanties
  • Opvang georganiseerd door Initiatieven Buitenschoolse Opvang (IBO)
  • Scholen die geen ouderbijdrage vragen voor de binnenschoolse opvang

Meer informatie?

Meer informatie vindt u op de website van de VGC. Een aanvraag indienen kan via het subsidieloket.

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs