Projectsubsidie 'Kom uit je Kot'

Student in Brussel? En zin om een activiteit te organiseren of een project op poten te zetten, maar op zoek naar een financiële ruggensteun? Sinds academiejaar 2017-2018 ondersteunt de VGC studenten bij activiteiten die inzetten op de band met Brussel!
Campagnebeeld projectsubsidie Kom uit je Kot

Kom uit je kot

De projectsubsidie is er voor alle studenten die studeren aan een Nederlandstalige hogeronderwijsinstelling in Brussel en die, samen met medestudenten, een project/actie/evenement willen organiseren die inzet op Brussel als studentenstad. Dat kan bijvoorbeeld met de studentenvereniging, maar even goed voor een actie die samen met enkele medestudenten op poten wordt gezet.

Reglement en aanvraagformulier

Surf naar www.vgc.be/komuitjekot voor:

  • meer informatie over de subsidie
  • het reglement
  • het aanvraagformulier

 

 

Bijhorende documenten 
Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Hoger onderwijs