Ondersteuningsaanbod ‘Ouderbetrokkenheid en taal’ voor basisscholen

Ouders die betrokken zijn bij de schoolloopbaan van hun kind, hebben een positief effect op de leerresultaten en op het welbevinden van hun kind op school. Het Huis van het Nederlands, het Onderwijscentrum Brussel en Brusselleer organiseren samen een geïntegreerd ondersteuningsaanbod 'ouderbetrokkenheid en taal' voor basisscholen. Ze doen dat in opdracht van de VGC.
foto: moeder op een infomoment

Elke school kan uit dit aanbod een eigen programma samenstellen op maat van schoolteam en ouders.

 

Ondersteuning voor schoolteams rond ouderbetrokkenheid

 

Ondersteuning voor ouders rond schoolondersteunend gedrag of taal

 

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs