Ondersteuning van het taalbeleid in het hoger en volwassenenonderwijs, opleiding en inschakeling

Het Huis van het Nederlands ondersteunt het taalbeleid in het volwassenenonderwijs, in opleidingsprojecten en in de sector Leren en Werken
logo Huis van het Nederlands Brussel

Taalbeleid in het volwassenenonderwijs en opleidingsprojecten

Steeds meer Brusselaars voor wie Nederlands niet de moedertaal is, proberen via het Nederlandstalige netwerk een (bijkomende) beroepskwalificatie te verwerven. Dit stelt de Nederlandstalige opleidings- en onderwijsinstellingen voor grote uitdagingen. Het Huis van het Nederlands advissert of ondersteunt hen op vlak van taalbeleid ten aanzien van hun doelgroep/cursisten. Daarbij werkt het Huis van het Nederlands enerzijds aan gedragen taalbeleidskeuzes op opleidings- of instellingsniveau. Anderzijds ondersteunt het Huis van het Nederlands leerkrachten, instructeurs en docenten om deze taalbeleidskeuzes waar te maken in hun lessen.

Meer informatie: www.huisnederlandsbrussel.be/aanbod-voor-bedrijven-organisaties-en-scholen-landingspagina/nederlands-in-opleiding-werkervaring-en-centra-leren-werken

 

Taalbeleid in de sector Leren en Werken

Jongeren uit het Brussels deeltijds onderwijs of leertijd die geen of erg weinig Nederlands kennen, kunnen in het Taalkot op een speelse en aantrekkelijke interactieve manier een basiskennis Nederlands aanleren. Het Taalkot Brussel wordt ingericht door het Huis van het Nederlands Brussel en is volledig op maat van jongeren ingericht. Onder begeleiding van twee NT2-lesgevers werken jongeren er aan functionele taalvaardigheden voor hun opleiding en werkervaring.

Meer informatie: taalkot

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Hoger onderwijs
Leren en Werken
Vorming en beroepsopleiding