Ondersteuning van Brusselse Brede Scholen

In een Brede School werken organisaties uit verschillende sectoren (cultuur, sport, welzijn …) samen met één of meer scholen.
logo Brede School in Brussel

Een Brede School vertrekt vanuit noden en tekorten, talenten en mogelijkheden van kinderen en jongeren in de stad. Scholen, organisaties, buurt en ouders slaan de handen ineen, telkens op maat van de lokale context. Het gemeenschappelijke doel van een Brede School: alle kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen te bieden door te werken aan een brede leer- en leefomgeving.

De VGC ondersteunt Brede School op verschillende manieren: inhoudelijk, financieel, ... Zij doet dat in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap. 

Meer weten?

Bijhorende documenten 
Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Deeltijds kunstonderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs