Naar een Nederlandstalige basisschool in Brussel: een brochure en een prentenboek in 8 talen

De brochure ‘Naar een Nederlandstalige basisschool in Brussel’ en het prentenboek ‘Ik ga naar school’ ondersteunen ouders van kleuters die net naar school gaan.
Naar een Nederlandstalige basisschool in Brussel

Het prentenboek beschrijft een doorsnee schooldag. Kinderen lezen het boekje samen met hun ouders. Doordat het verhaal zo herkenbaar is, vertellen ze over wat ze allemaal op hun eigen school beleven. De brochure herneemt het verhaal uit het prentenboek, aangevuld met tips en weetjes voor de ouders: over meertalig opvoeden, het belang van de moedertaal, Nederlands op school en Nederlands buiten de school(m)uren... Er zijn 8 talen beschikbaar: in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Arabisch, Turks, Italiaans en Spaans.

U kunt de digitale versie van de brochure en het prentenboek hieronder downloaden om te gebruiken. Bestellen is voorlopig niet meer mogelijk. 

 

Sterke (sch)ouders, sterke school

Eind april 2018 organiseerde het Onderwijscentrum Brussel een aantal activiteiten in het kader van ouderbetrokkenheid. Een krachtige relatie tussen ouders en school is immers belangrijk voor de ontwikkeling van leerlingen. 

  • Dialoogtafels op dinsdagavond 24 april: een uitwisselingsmoment tussen ouders en schoolteams (voor BaO en SO).
  • Inspiratiedag op donderdag 26 april: een dag gevuld met workshops en uitwisselingsmogelijkheden (voor BaO en SO).

Bijhorende documenten 
Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs