N-Brussel Thesis Awards

Met de N-Brussel Thesis Awards wil de VGC het harde werk van de Brusselse studenten zichtbaar maken. De prijs wordt door het Brussels Studies Institute (BSI) toegekend aan een pas afgestudeerde student aan een Nederlandstalige hogeronderwijsinstelling in Brussel voor een uitstekende thesis over Brussel.
Promotiebeeld N-Brussel Master & Bachelor Thesis Award

N-Brussel Awards

Elk academiejaar worden de N-Brussel Master en Bachelor Thesis Awards toegekend aan een pas afgestudeerde student aan een Nederlandstalige hogeronderwijsinstelling in Brussel voor een uitstekende thesis over Brussel.  De laureaat ontvangt een geldprijs van 2.000 euro en begeleiding in het kader van een eventuele peer-reviewed publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift Brussels Studies en kan de onderzoeksresultaten van zijn/haar verhandeling voorstellen op de Nacht van de Kennis over Brussel.

De N-Brussel Awards valideren het harde werk van de Brusselse studenten en stimuleren verder onderzoek over Brussel aan de Nederlandstalige hogeronderwijsinstellingen in de hoofdstad. 

Brussels Studies Institute

De VGC werkt voor de organisatie en uitreiking van de N-Brussel Awards samen met Brussels Studies Institute (BSI). De organisatie, jurering en uitreiking worden gekoppeld aan de jaarlijkse ‘BSI Student Thesis Award’ voor eindverhandelingen over Brussel, waar studenten van alle hogeronderwijsinstellingen (België) voor in aanmerking komen. 

Reglement

De voorwaarden voor kandidaatstelling voor de N-Brussel Master en Bachelor Thesis prijs staan opgenomen in het algemeen reglement voor de Brussels Institute Thesis Awards

Bent u student aan een Nederlandstalige hogeronderwijsinstelling in Brussel? En studeert u dit academiejaar af met een bachelor- of masterproef? Houd deze website in het oog voor de volgende oproep.

De N-Brussel Thesis Awards 2018 werd uitgereikt op 29 maart 2019 door het BSI tijdens de Nacht van de Kennis over Brussel

Winnaars

  • 2018: De N-Brussel Master Thesis Award werd toegekend aan Alexander Colson voor de masterproef "Discovering The Zenne" over de rol van de Zenne in Brussel. Alexander Colson studeerde Stedenbouw en Ruimtelijke Planning aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). U kunt de scriptie hier lezen.
  • 2017: De N-Brussel Master Thesis Award werd op 16 maart 2018 voor het eerst toegekend aan Charlotte Landsheere voor de masterproef "Jongeren in Brussel tussen hoop en angst. Een kwalitatief onderzoek naar de invloed van superdiversiteit en de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 op de sociale cohesie bij Brusselse jongeren" (Academiejaar 2016-2017). Charlotte Landsheere studeerde Politieke Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). U kunt de scriptie hier raadplegen of in de Vlaamse Scriptiebank.
Bijhorende documenten 
Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Hoger onderwijs
Volwassenenonderwijs