Muziekeducatief aanbod

Jeugd en Muziek Brussel vzw ontwikkelt en realiseert een muziekeducatieve werking voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Jeugd en Muziek Brussel

Thema

Muziek

Korte omschrijving

De verbinding tussen muzikanten/muziekanimatoren en de leerlingen en hun leefwereld staat centraal. Uitgangspunt is een actieve en receptieve muziekbeleving, gekoppeld aan een duurzame aanpak. De activiteiten vinden plaats in de school zelf, in het lokale gemeenschapscentrum, in een Brussels museum (bijvoorbeeld het Muziekinstrumentenmuseum) of in een Kunstenhuis (bijvoorbeeld het Paleis voor Schone Kunsten). Professionele muzikanten en muziekanimatoren begeleiden en realiseren alle projecten. Die projecten worden geselecteerd met extra aandacht voor wat er leeft in Brussel, zodat er een duidelijke link is met de stad.

Doelgroep

Kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs

Locatie

Jeugd en Muziek Brussel vzw
Nieuwland 198
1000 Brussel
www.jeugdenmuziekbrussel.be

 

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs